Harmonogram prijímania

na strednú školu 2020/2021.

Informácia o ďalšom postupe pri podávaní prihlášky na štúdium na SŠ.

Kritériá prijatia zverejnia SŠ na svojich webových stránkach a priebežne budú zverejňované aj na webovej stránke Školského výpočtového strediska – Michalovce

– pred podaním prihlášky si overte všetky informácie, ktoré podáva stredná škola,

–  dôkladne zvážiť všetky okolnosti a po vzájomnej dohode rodičov a dieťaťa pristúpte k podaniu prihlášky,

– dôsledne skontrolujte správnosť všetkých údaje v prihláške,

– máte ešte dostatok času na zvažovanie a správne rozhodnutie,

– po elektronickom odoslaní prihlášky sa už nedá uskutočniť žiadna zmena ani oprava.

Stredné školy do 26.2.2021 zverejnili na svojich webových stránkach kritéria prijatia na štúdium v nasledujúcom školskom roku.

do 8.4.2021 podáva zákonný zástupca žiaka prihlášku na štúdium na strednej škole elektronicky riaditeľovi základnej školy cez školský informačný systém – EduPage rodičovské konto.

do 16.4. 2021  riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na strednú školu pre všetky odbory vzdelávania.

 

Prvé kolo prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:

1. termín: 3. mája 2021 (podľa potreby 4. mája 2021)

2. termín: 10. mája 2021 (podľa potreby 11. mája 2021)

Druhé kolo prijímacie konanie (pre neprijatých na SŠ)

22. júna 2021 (utorok)

 

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok (tzv. talentové skúšky) na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:

1. termín: 5. mája 2021 (podľa potreby 6. a 7. mája 2021)

2. termín: 12. mája 2021 (podľa potreby 13. a 14. mája 2021)

Do 20. mája 2021  riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka  na štúdium a doručí rozhodnutie  zákonnému zástupcovi žiaka cez:

– informačný systém základnej školy EduPage,

– odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,

– poštou alebo do elektronickej schránky.

Zákonný zástupca žiaka do 25. mája 2021  doručí strednej škole potvrdenie  o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium cez:

– informačný systém základnej školy EduPage,

– odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,

– poštou alebo do elektronickej schránky.

V prípade nejasností alebo otázok kontaktujte triednych učiteľov alebo výchovnú poradkyňu.

.

Prajem Vám pekný deň a šťastnú ruku pri výbere školy.

Mgr. Jozef Šalata

riaditeľ školy

Ďalšie články
Fotogaléria