Hasičská súťaž

Dňa 21. mája sa naše „talenty“ tešili opäť. Tentoraz Švermováci získali krásny úspech v územnom kole súťaže, ktorú vyhlásil Generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a prezident Hasičského a záchranného zboru. V tomto školskom roku je to už 16. ročník celoslovenskej súťaže pre deti. Súťažné práce hodnotila 9-členná porota v dvoch oblastiach – literárnom prejave – „Ochrana pred požiarmi očami detí“ a výtvarnom prejave – „Zápalky v rukách detí“.

 

Literárna oblasť:

 

– v kategórii A1 /3. a 4.roč. ZŠ/ získala 2. miesto v poézii Evka Onderišinová zo 4.C

– v kategórii A2 / 5. až 7. roč. ZŠ/ získala 1. miesto v poézii Barborka Porvažníková z 5.B

– v tej istej kategórii, ale v próze získal 2. miesto Alex Taňkoš zo 6.C

 

 

Výtvarná oblasť:

 

 

V III. kategórii / 13 až 15 rokov/ sme obsadili všetky tri priečky a to takto:

  • na 1. mieste sa umiestnila Vanesa Orečná z 8.B,
  • na 2. mieste sa umiestnila Nela Tamara Todáková z 8.B,
  • na 3. mieste sa umiestnila Mária Cmárová z 8.A,
  • zároveň sladkú odmenu získali aj Stela Turiková z 8.A a Laura Cichá z 8.B za účasť.

 

Okrem toho, že všetky miesta v oboch oblastiach sú postupové do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Bratislave, víťazi prevzali aj bohaté vecné ceny priamo z rúk tajomníčky ÚzO DPO SR HE, pani Evy Lelkovej.  „Talentíky a talenty“, len tak ďalej, k víťazstvu Vám srdečne blahoželáme a držíme palce na celoslovenskom kole.

 

Ďalšie články
Švermováci zažili energiu
Pred slávnostným dňom odovzdávania polročného hodnotenia mali naši žiaci jedinečnú možnosť zažiť energiu priamo v priestoroch svojej základnej školy,
Fotogaléria