Hrnček medu

Dňa 5. novembra sa konalo školské kolo súťaže Hrnček medu pod vedením pani učiteľky Babjákovej. Žiaci 6. ročníka Amy Babinčaková, Lukáš Jevčák, Rebeka Rebyová, Jakub Miľko, Tamara Gavelová a Sandra Šutková súťažili v štyroch súťažných disciplínach: vedomostný test, poznávanie rastlín, poznávanie živočíchov a vyplňovanie tajničky. Celú atmosféru tohto dňa dopĺňali nesúťažné disciplíny, v ktorých si súťažiaci vyskúšali prenášanie peľu včelím tancom.

 

Napokon sa na postupových miestach umiestnili títo žiaci: 3. miesto so 60,5 bodmi Jakub Miľko z triedy 6.B, 2. miesto so 61 bodmi Amy Babinčaková z triedy 6.A a 1. miesto so 65 bodmi Rebeka Rebyová z triedy 6.B. Naše družstvo doplnila Tamara Gavelová zo 6.C a spoločne nás reprezentovali na okresnom kole tejto súťaže v Centre voľného času Dúha. Statočne zabojovali, a úlohy, ktoré ich čakali, úspešne zvládli. Vedomostnú súťaž doplnila aj ochutnávka medu, ktorý deťom veľmi chutil. Zúčastneným ďakujeme, výhercom blahoželáme a tešíme sa na ďalší úspešný rok. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Babjakovej.

 

Súbežne s vyhodnotením vedomostnej časti Hrnčeka medu prebiehalo dňa 25. novembra v Kultúrnom dome v Humennom aj vyhodnotenie výtvarnej časti, ktorej sa zúčastnilo 6 základných škôl mesta Humenné, CVČ a ZUŠ Mierová. Aj v tejto oblasti sme získali pekné ocenenia a to konkrétne Evka Onderišinová z 5.C a Emka Ferková zo 7.A, dievčatá okrem diplomov a včelích medailí získali aj vzácny včelí medík, ktorým ako povedala Evka Onderišinová, obohatia štedrovečerný stôl. Našim malým výtvarníčkam srdečne blahoželáme  a za prípravu  výtvarných prác patrí poďakovanie pani učiteľke Vislockej, ale aj pani učiteľke Pavlinskej, ktorá dohliadala na celý priebeh súťaže.

 

Ďalšie články
Pokyny pre 2. stupeň
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.
Fotogaléria