Hrnček medu

Dňa 5. novembra sa konalo školské kolo súťaže Hrnček medu pod vedením pani učiteľky Babjákovej. Žiaci 6. ročníka Amy Babinčaková, Lukáš Jevčák, Rebeka Rebyová, Jakub Miľko, Tamara Gavelová a Sandra Šutková súťažili v štyroch súťažných disciplínach: vedomostný test, poznávanie rastlín, poznávanie živočíchov a vyplňovanie tajničky. Celú atmosféru tohto dňa dopĺňali nesúťažné disciplíny, v ktorých si súťažiaci vyskúšali prenášanie peľu včelím tancom.

 

Napokon sa na postupových miestach umiestnili títo žiaci: 3. miesto so 60,5 bodmi Jakub Miľko z triedy 6.B, 2. miesto so 61 bodmi Amy Babinčaková z triedy 6.A a 1. miesto so 65 bodmi Rebeka Rebyová z triedy 6.B. Naše družstvo doplnila Tamara Gavelová zo 6.C a spoločne nás reprezentovali na okresnom kole tejto súťaže v Centre voľného času Dúha. Statočne zabojovali, a úlohy, ktoré ich čakali, úspešne zvládli. Vedomostnú súťaž doplnila aj ochutnávka medu, ktorý deťom veľmi chutil. Zúčastneným ďakujeme, výhercom blahoželáme a tešíme sa na ďalší úspešný rok. Za prípravu ďakujeme pani učiteľke Babjakovej.

 

Súbežne s vyhodnotením vedomostnej časti Hrnčeka medu prebiehalo dňa 25. novembra v Kultúrnom dome v Humennom aj vyhodnotenie výtvarnej časti, ktorej sa zúčastnilo 6 základných škôl mesta Humenné, CVČ a ZUŠ Mierová. Aj v tejto oblasti sme získali pekné ocenenia a to konkrétne Evka Onderišinová z 5.C a Emka Ferková zo 7.A, dievčatá okrem diplomov a včelích medailí získali aj vzácny včelí medík, ktorým ako povedala Evka Onderišinová, obohatia štedrovečerný stôl. Našim malým výtvarníčkam srdečne blahoželáme  a za prípravu  výtvarných prác patrí poďakovanie pani učiteľke Vislockej, ale aj pani učiteľke Pavlinskej, ktorá dohliadala na celý priebeh súťaže.

 

Ďalšie články
Olympiáda v anj
anj
Naši šikovní angličtinári sa opäť po roku stretli 4. decembra a pripravili nám pekné predmikulášske anglické popoludnie.
Filipko a ježibaba
filipko
Rozprávka o Filipkovi je pôvodnou bieloruskou rozprávkou o odvahe malého chlapca, ktorý svojou bystrosťou prekabáti zlomyseľnú ježibabu.
Fotogaléria