Hrnček medu

Jesenné dni už tradične patria súťaži Hrnček medu. Tento rok to pripadlo na 6.novembra. V Centre voľného času Dúha sa o deviatej hodine zišlo šesť základných škôl, z ktorých každú školu zastupovalo družstvo štyroch žiakov. V našom prípade to boli  Miriama Žáková (6.A), Šimon Hajdučko (6.B), Lenka Tomková (6.C) a Timotej Jakubov (6.C).

Všetci štyria spoločne bojovali,  aby pre našu Švermovku získali čo najvyšší počet bodov. Najprv sa museli popasovať s vedomostným testom, kde ich čakali otázky z biológie včely medonosnej, včelárskeho roku či otázky týkajúce sa včelárskych produktov. Každý z nich sa však musel naučiť ešte oveľa viac. Spoznávali medonosné rastliny či živočíchy žijúce u nás. Tieto úlohy boli ako doplnkové a spestrili tak priebeh tejto súťaže.

Ako po minulé roky, tak aj tento rok, mohli žiaci ochutnávať rôzne druhy medu. Celé dopoludnie sa tak nieslo v príjemnej priateľskej atmosfére zahalenej vôňou sladučkého medu. Po náročných úlohách, ktoré naši Švermováci statočne zvládli, si mohli vydýchnuť a tešiť sa tak z krásneho 2.miesta. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti do učenia a poznávania našej jedinečnej prírody. 

hrncek

Ďalšie články
Pokyny pre 2. stupeň
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.
Fotogaléria