Hviez. Kubín okr. kolo

Bohatá žatva našich recitátorov

 

Najlepší recitátori z celého okresu sa stretli 20. marca 2019 na okresnom kole najstaršej a najprestížnejšej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom. Samozrejme, ani žiaci ZŠ Jána Švermu tam nesmeli chýbať.

 

Našu školu na tomto vrcholnom umeleckom podujatí reprezentovali víťazi školských kôl 1.,2. a 3. kategórie v poézii i v próze. Nás všetkých nesmierne teší, že ani tento rok sme neobišli naprázdno. Práve naopak. Naši šikovní recitátori s obrovskou radosťou  priniesli štyri ocenenia.  V prvej kategórii nás v próze reprezentoval ešte len druháčik Simonko Baláž. Prirodzený talent a cit pre prednes mu vybojovali krásne 3. miesto. V poézii tretiačka Ivanka Kindernayová získala jediné čestné uznanie v súťaži za výnimočný rozprávačský talent. Druhú a tretiu kategóriu reprezentovali naši starší a skúsenejší recitátori, ktorí si vďaka vhodne vybraným textom, recitátorského talentu i štipke šarmu v próze vydobyli úžasné pozície. Šiestak Alex Taňkoš získal nádherné 2. miesto a ôsmačka Tamarka Holubová uzavrela štvoricu našich úspechov krásnym 3. miestom.

 

Našim šikovným recitátorom zo srdca blahoželáme a prajeme ešte mnoho ďalších úspechov pri odkrývaní tajov literatúry. Decká, ste úžasné!

 

Touto cestou sa chceme poďakovať aj vyučujúcim, ktorí aj v dnešnej dobe dokážu svojich zverencov nadchnúť pre literatúru a rozvíjať v nich cit pre umenie slova. Na príprave žiakov pracovali p. uč. Mgr. A. Bačišinová, Mgr. D. Saloka, Mgr. A. Dobrovolná a Mgr. M. Onderišinová.

 

Ďalšie články
Švermováci zažili energiu
Pred slávnostným dňom odovzdávania polročného hodnotenia mali naši žiaci jedinečnú možnosť zažiť energiu priamo v priestoroch svojej základnej školy,
Fotogaléria