Hviezd. Kubín 2. st.

hviezdoslavAdela, neopováž sa, Povala … Tieto a mnohé ďalšie veľmi zaujímavé umelecké skvosty sme si mohli vypočuť 2. marca 2017 z úst takmer štyridsiatich recitátorov v 2. a 3. kategórii na školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

 

Porota si so záujmom a trpezlivosťou  vypočula všetkých súťažiacich.  Výkony mnohých starších a skúsených recitátorov (3. kategória) boli zážitkom nielen pre súťažiacich, ale aj pre porotu. U mladších (2. kategória) vybrať troch najlepších súťažiacich bolo nesmierne ťažké, pretože táto kategória je každoročne počtom žiakov mimoriadne silná. Napokon porota rozhodla takto:

 

V kategórii poézia prvé miesto získali Diana Dravecká (5.B) a Samuel Onderišin (8.C),  v próze zasa Miroslava Zara Kucanová (5.B) a Soňa Diničová (8.C). Títo žiaci nás 30. marca budú reprezentovať v okresnom kole.

Víťazom a všetkým ostatným zúčastneným recitátorom srdečne blahoželáme.

Konečné umiestnenia v školskom kole:    

               

                      Poézia                                         Próza

 

2. kategória 

 

1.   miesto  Diana Dravecká (5. B)      1 .  miesto  Mirka Zara Kucanová (5. B)

2.   miesto  Timotej Leško (5. B)         2.   miesto  Tamara Ištoková (5. D)

3.   miesto  Terézia Ištoková (5. D)      3.   miesto Tamara Holubová (6. B)

3.   miesto  Miriama Žáková (7. A)                      Tamara Nela Todáková (6. B)                   

                                     

 

3. kategória 

 

      1.   miesto Samuel Onderišin (8. C)           1.   miesto Soňa  Diničová (8. C)

      2.  miesto Diana Lukáčová    (9. C)            2.  miesto  Ema Balková (8. C)

      3.  miesto Annamária  Petrovčinová (9. C)   

 

Fotogaléria

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria