Hviezdoslavov Kubín 1. st.

hviezdoslavKaždoročne je marec mesiacom knihy a v našej škole aj mesiacom súťaže v prednese poézie a prózy. V tomto školskom roku sa 2. marca stretli víťazi triednych kôl v prednese, aby ukázali svoje recitátorské schopnosti.

 

Na školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín si zmeralo sily 28 žiakov 2. až 4. ročníka. Srdečne sme medzi nami po prvýkrát privítali našich najmenších recitátorov- žiakov druhého ročníka, ktorí prekvapili vysokou úrovňou a umeleckosťou prednesu.

 

 Porota pozostávajúca z vyučujúcich mala tak neľahkú úlohu, vybrať tých najlepších v kategóriách poézia a próza, ktorí budú reprezentovať našu školu na okresnom kole súťaže.

Najsilnejšie zastúpenie mala ako vždy kategória poézie. Porota ocenila viacerých a nikto z účastníkov neodchádzal naprázdno. Recitátorov potešili diplomy a hodnotné ceny.

 

Porota napokon rozhodla, že našu školu na okresnom kole súťaže v kategórii poézia bude

reprezentovať Eliška Lešková III.Cv kategórii próza bude školu reprezentovať Alex  Taňkoš IV.C.

Všetkým recitátorom ďakujeme za kultúrny zážitok a víťazom držíme päste na okresnom kole.

Už teraz sa tešíme na nové talenty v prednese.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Dejiny alebo história
005
„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore.
Olympiáda v ANJ
ANJ
Šikovní angličtinári nám veru pripravili pekné mikulášske prekvapenie.
Fotogaléria