Hviezdoslavov Kubín 1. st.

1.kategória

POH

V tomto školskom roku sa 14. marca 2018 najlepší recitátori jednotlivých tried prvého stupňa našej školy stretli na školskom kole súťaže v recitovaní poézie a prózy.  V 1. kategórii súťažilo 37 žiakov 1. až 4. ročníka. Svoju prvú skúsenosť s recitovaním pred publikom sme umožnili aj žiakom I. ročníka a ukázalo sa, že sú to ozaj kvalitní recitátori. Tradične  najviac žiakov súťažilo v poézii (26), v próze bolo žiakov menej (11). Porota mala neľahkú úlohu vybrať víťazov, ktorí budú našu školu reprezentovať na okresnom kole súťaže.

 

Porota po dohode  rozhodla nasledovne:

 

Poézia:

 

1.miesto: Veronika Lecáková II.C

2.miesto: Evka Onderišinová III.C, Jakub Slivka 1.C, Tamara Džubarová   II.C, Terezka Vaškovičová II.D

3.miesto: Sofia Regecová I.D, Anna Karpáčová II.A, Lenka Sudzinová II.C, Lara Vysočanská II.C

 

Próza:

 

1.miesto: Alexandra Kračuníková II.D

2.miesto: Nela Kašaiová III.B, Barbora Porvažníková IV.B

3.miesto: Simon Baláž I.A, Lilianna Drábová III.C

 

 

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria