Hviezdoslavov Kubín 2. st.

POHDňa 14. marca 2018 v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo školské kolo najstaršej recitačnej súťaže, súťaže v prednese poézie a prózy, 64. ročník Hviezdoslavovho Kubína.

 

Z úst takmer päťdesiatky recitátorov zazneli  básne úsmevné i vážne a príbehy zaujímavé či vtipné. Porota si vypočula všetkých súťažiacich a  napokon rozhodla nasledovne:

 

V kategórii poézia prvé miesto získal Timotej Leško (6.B) a Samuel Onderišin (9.C),  v próze zasa Terézia Ištoková (6.D) a Soňa Diničová (9.C). Títo žiaci nás budú reprezentovať v okresnom kole.

 

Srdečne blahoželáme nielen oceneným žiakom, ale aj ostatným účastníkom školského kola.

 

Ďalšie umiestnenia v školskom kole:

 

2. kategória

Poézia         

                                

1.miesto Timotej Leško  (6. B)

2.miesto Ľubomíra Katkovčinová (6. B) a  Diana Dravecká  (6. B)

3.miesto  Ondrej Ščepanik (6. A )

 

Próza

 

1.miesto  Terézia  Ištoková (6. D)

2.miesto Alex Taňkoš (5. C)

3.miesto Tamara Ištoková (6. D) a  Miroslava Zara Kucanová (6. B)

 

3. kategória

Poézia  

 

1.miesto Samuel Onderišin (9. C)

2.miesto Nela Tamara Todaková (7. B)

3.miesto Marína Hajíčková (7. B)

 

 

Próza

 

1.miesto Soňa  Diničová (9. C)

2.miesto Tamara Holubová (7. B)

3.miesto  Lucia Soňa Dolobáčová (7. C)

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Dejiny alebo história
005
„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore.
Šk. kolo pytagoriády
pyt
Šikovní švermováci si to 12. a 13. decembra 2018 v škole namierili najskôr do školskej jedálne,
Fotogaléria