Hviezdoslavov Kubín

Dňa 10. mája 2021 sa v popoludňajších hodinách v triede IV.A uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy pre I. kategóriu pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Súťaž prebiehala za prísnych protipandemických opatrení, žiaci recitovali po ročníkoch, vyhodnotenie súťaže sa zrealizovalo nasledujúci deň. Zúčastnilo sa jej 19 žiakov druhého až štvrtého ročníka. Aj napriek týmto opatreniam to porota v zložení Mgr. Mária Onderišinová- predseda poroty, Mgr. Anna Dobrovolná, Mgr. Andrea Lacová nemali ľahké. Nakoniec porota rozhodla nasledovne:

Kategória poézia:

1. miesto Lodová Lara IV.D

2. miesto Kuncová Elen IV.C, Benej Marek IV.C,

Gaľová Kornélia III.A

3. miesto Coganová Daniela III.A, Mesarošová Ema III.A,

Karpeľ Martin 2.C

4. miesto Kličová Nelly Sofia III.A

Kategória próza:

1. miesto Eva Ivancová IV.A

2. miesto Chmura Tobias IV.A, Puškár Matej II.C,

Raganová Ema IV.B

3. miesto Grec Jozef IV.D, Kulanová Lilien 2.C

Víťazom srdečne blahoželáme. Našu školu na obvodnom kole súťaže budú reprezentovať Eva Ivancová IV.A v próze a Lara Lodová IV.D v poézii. Dievčatám držíme palce.

Ďalšie články
Učíme sa s OZOBOTOM
Tento školský rok sme hodiny informatiky spestrili aj programovaním malého robota OZOBOTA.
Fotogaléria