Informácie pre deviatakov

Ďalšie informácie na: https://help.edupage.org/sk/u646

Ďalšie informácie na: https://help.edupage.org/sk/u646

Ďalšie články
Učíme sa s OZOBOTOM
Tento školský rok sme hodiny informatiky spestrili aj programovaním malého robota OZOBOTA.
Fotogaléria