Internet penpals

V školskom roku 2015/2016 sme spolu so žiakmi 8. ročníka realizovali krúžok s názvom Internet penpals. V rámci krúžku sme sa zapojili do projektovej činnosti cez platformu E-twinning. Tá zoskupuje učiteľov a žiakov základných a stredných škôl po celej Európe.

Prostredníctvom tejto platformy sme si našli partnerské školy z Portugalska a Poľska. Portugalskú skupinu z Colégio Horizonte v meste Porto tvorí  11 žiačok pod vedením učiteľky Dory Pereira. Poľskú skupinu z Zespól Szkól v meste Bialystok tvorí 9 žiačok pod vedením učiteľky Magdaleny Banasiuk. Spoločne sme založili projekt s názvom European penpals. Cieľom projektu bola výmena listov medzi žiakmi. Takýmto spôsobom si žiaci overovali a zlepšovali svoje schopnosti komunikovať v anglickom jazyku.

Počas školského roka sme si navzájom vymenili štyri listy, v ktorých žiaci písali o sebe, svojej rodine, škole, meste a krajine, v ktorej žijú. Na oficiálnej stránke projektu sme zverejnili prezentácie a krátke videá, v ktorých sa žiaci predstavili aj obrazom a vytvorili pre svojich kamarátov z Poľska a Portugalska zaujímavú prezentáciu o zvykoch a tradíciách na Slovensku počas Veľkej noci.

Žiaci všetkých partnerských škôl si na sociálnej sieti vytvorili skupinu, v rámci ktorej spoločne komunikujú aj vo voľnom čase. Takýmto spôsobom sa vytvára krásne priateľstvo medzi jednotlivými žiakmi a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu v budúcom školskom roku.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Škola v prírode
svp_foto
Hotel Tulipán v Tatranskej Lomnici sa v dňoch 13.5. - 17.5.2019 stal na týždeň naším „domovom“.
Exkurzia z techniky v CEPT.
cept_foto
Dňa 2.5.2019 sa žiaci 7.C triedy zúčastnili na exkurzii v Centre edukácie a popularizácie techniky (CEPT) na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove.
Fotogaléria