Internet penpals

V školskom roku 2015/2016 sme spolu so žiakmi 8. ročníka realizovali krúžok s názvom Internet penpals. V rámci krúžku sme sa zapojili do projektovej činnosti cez platformu E-twinning. Tá zoskupuje učiteľov a žiakov základných a stredných škôl po celej Európe.

Prostredníctvom tejto platformy sme si našli partnerské školy z Portugalska a Poľska. Portugalskú skupinu z Colégio Horizonte v meste Porto tvorí  11 žiačok pod vedením učiteľky Dory Pereira. Poľskú skupinu z Zespól Szkól v meste Bialystok tvorí 9 žiačok pod vedením učiteľky Magdaleny Banasiuk. Spoločne sme založili projekt s názvom European penpals. Cieľom projektu bola výmena listov medzi žiakmi. Takýmto spôsobom si žiaci overovali a zlepšovali svoje schopnosti komunikovať v anglickom jazyku.

Počas školského roka sme si navzájom vymenili štyri listy, v ktorých žiaci písali o sebe, svojej rodine, škole, meste a krajine, v ktorej žijú. Na oficiálnej stránke projektu sme zverejnili prezentácie a krátke videá, v ktorých sa žiaci predstavili aj obrazom a vytvorili pre svojich kamarátov z Poľska a Portugalska zaujímavú prezentáciu o zvykoch a tradíciách na Slovensku počas Veľkej noci.

Žiaci všetkých partnerských škôl si na sociálnej sieti vytvorili skupinu, v rámci ktorej spoločne komunikujú aj vo voľnom čase. Takýmto spôsobom sa vytvára krásne priateľstvo medzi jednotlivými žiakmi a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu v budúcom školskom roku.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria