Ja som včielka malá,

Ja som včielka malá, na kvietok si sadám,

farby mám ja rada,

tie dúhové, letné ,

výkres  sa nimi leskne

 

A veruže sa naše výkresy leskli farbami všetkých možných tónov a opájali sa témami, ktoré majú každoročne blízko k včelám, včielkam, včeličkám…  Usilovní  včelári zo Slovenského zväzu včelárov v Humennom opäť raz  pre žiakov materských a základných škôl pripravili  vedomostnú a výtvarnú súťaž Hrnček medu, ktorá  sa postupne  stáva obľúbenou jesennou tradíciou humenských detí.

 

Výtvarná  súťaž, ktorej svedomitá príprava  nielen počas hodín výtvarnej výchovy, ale neraz aj v popoludňajších hodinách pod odborným dozorom vyučujúcich,  trvala v mesiaci október, mala vyvrcholenie v Dome kultúry v Humennom, a to slávnostným udeľovaním cien  dňa 4. novembra 2016. Okrem našej základnej školy sa  jej zúčastnili aj ostatné základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, a tiež súkromné a umelecké školy. Spolu do súťaže prišlo 275 výtvarných prác /my sme prispeli azda najväčším počtom, čo svedčí o záujme našich žiačikov o túto súťaž/, ktorým odborná porota v zložení Mgr. Drahoslava Zalaiová, Mgr. Ľudmila Hanáková a Mgr. Jitka Frívaldská, udelila Ceny a Čestné uznania v piatich kategóriách. Tie počas slávnostného podujatia odovzdal súťažiacim zástupca primátorky, Ing. arch. Andrej Semanco a Ing. Jozef Mati zo Slovenského zväzu včelárov.

 

švermovácke včeličky sa veru mali na čo tešiť, v každej kategórii, ktorá sa nás týkala, sme totiž získali krásnu cenu, ktorú zároveň sprevádzalo aj čestné uznanie v spomínanej kategórii.

 

2. kategória – 1. stupeň ZŠ, CVČ  /6 – 9 rokov/

CENA :

Eva Onderišinová 7 r. / ZŠ J. Švermu, uč. Mgr. Andrea Lacová /

 

ČESTNÉ UZNANIE :

Tomáš Račko 7 r.  /  ZŠ J. Švermu, uč. PaedDr. Oľga Katkovčinová /

 

3. kategória – 2. stupeň ZŠ, CVČ  / 10 -15 rokov/

CENA:

Mária Cmárová 12 r. / ZŠ J. Švermu, Mgr. Mária Onderišinová /

ČESTNÉ UZNANIE :

Denisa Falová 12 r., Sára Grešová 13 r. / ZŠ J. Švermu, Mgr. Milena Pavlinská /

Milé naše včielky, srdečne VÁM blahoželáme!

 

Fotogaléria

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria