Keď sa rodí život

Obvodná poľovnícka komora Humenné v mesiaci apríl vyhlásila súťaž s názvom Keď sa rodí život. Naši Švermováci sa na prvom i druhom stupni s veľkým nadšením zapojili do tejto súťaže pod vedením pani učiteľky Mgr. Jaroslavy Petrovej. Svojou bohatou fantáziou prispeli k rôznorodým pohľadom prebudenia života v prírode najmä výtvarnými prácami. Zapojení žiaci za svoju snahu získali aj vecné ceny – diplom, mapu Horného Zemplína a prívesok s chránenými druhmi živočíchov. Našim oceneným žiakom blahoželáme a prajeme veľa tvorivého naladenia aj v novom školskom roku.

Ďalšie články
Fotogaléria