Koľko lásky sa zmestí …

Čo je voňavé, teplé, slané, sladké?

Čo môže niekoho potešiť?

Na tieto otázky hľadali odpovede deti škoského klubu. Spolu s vychovávateľkami desiatich oddelení a rodičmi sa tak zapojili už po druhýkrát do celoslovenského projektu

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.

Vďaka všetkým sme v školskom klube detí naplnili mnoho škatúľ rôznymi darčekmi venovanými z lásky starým, chorým či opusteným ľuďom. Napriek nepriaznivej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu si všetci uvedomujeme, aká dôležitá je blízkosť človeka. Pohladenie, objatie, úprimné slová sa síce nedajú nahradiť, ale dúfame, že každá škatuľa, do ktorej sme zabalili kus svojho srdca, poteší a prinesie radosť pre svojich adresátov. Veríme, že každý človek či už starý, alebo mladý  môže byť pre druhého darom. Myslíme na vás…

Veľké poďakovanie patrí deťom a ich rodičom, že sa aj tento rok zapojili do tejto krásnej akcie a dopriali aj ľuďom, ktorých nepoznajú, o čosi krajšie vianoce.

ĎAKUJEME  vychovávateľky ŠKD

Ďalšie články
Prieskum.
V zmysle úlohy pre riaditeľa školy z MŠVVaŠ SR nahlásiť záujem o prezenčnú formu vzdelávania  žiakov 2. stupňa od 25.01.2021,
Oznam pre rodičov!
Vážení rodičia, od pondelka 11. januára 2021 po predĺžených zimných prázdninách sa na našej škole obnoví školské vyučovanie.
Fotogaléria