Krajské kolo MO

Najvyšším kolom matematickej olympiády na základnej škole je krajské kolo v kategórii deviatakov. Aj tohto roku bol jedným z dvadsiatich postupujúcich náš  Samuel Koribanič, žiak 9.A. Po víťazstve v okresnom kole si 27. 3. 2018 v Prešove úspešne zmeral sily s ostatnými bystrými hlavičkami pri riešení štyroch matematických úloh a umiestnil sa na stupni víťazov na úžasnom druhom mieste.

 

K fantastickému úspechu mu srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy  a želáme veľa úspechov aj počas stredoškolských štúdií.

 

Taktiež našej poďakovanie patrí aj p. uč. RNDr. Anne Bočkayovej, ktorá sa Samkovi venuje už niekoľko rokov, podporuje a motivuje ho v jeho matematických výkonoch.

 

samo

Ďalšie články
Fotogaléria