Krajské kolo Tech. olympiády

Dňa 5.2.2019 sa na PU FHPV Katedre matematiky, fyziky a techniky v Prešove konal 9. ročník krajského kola Technickej olympiády, do ktorého postúpil aj náš žiak, víťaz okresného kola Daniel Ivanič zo VII.C triedy.

 

Po absolvovaní teoretických a vedomostných testov pokračoval Daniel v praktickej časti olympiády. Podľa predloženého technického výkresu zhotovil výrobok: Drevený lampáš.

 

Na základe bodového hodnotenia v kategórii B získal Daniel 22 bodov za teoretickú časť         a 80 bodov za praktickú časť.  S celkovým počtom 102 bodov získal krásne 1. miesto a stal sa víťazom  Prešovského kraja.

 

 

Danielovi srdečne  blahoželáme a prajeme  mu veľa úspechov v osobnom živote aj v tom našom školskom!

Naše poďakovanie patrí aj pani učiteľke Ing. Márii Taňkošovej za dôslednú prípravu a láskavý prístup k svojmu zverencovi.

 

Ďalšie články
Švermováci zažili energiu
Pred slávnostným dňom odovzdávania polročného hodnotenia mali naši žiaci jedinečnú možnosť zažiť energiu priamo v priestoroch svojej základnej školy,
Fotogaléria