Kráľovstvo odpadu

Ochrana životného prostredia je téma, ktorá čoraz viac rezonuje v ušiach našich detí z úst médií. Ani naša škola však nezaostáva, a preto sa naši žiaci už v septembri zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Kráľovstvo odpadu. Stali sa tak svedkami toho, ako igelitky zaplavili čisté kráľovstvo Zem, ktoré sa začalo meniť na nepoznanie. Nevládli tam viac králi a kráľovné, ale odpad na čele s barónkou Kartónkou, ktorej heslo znelo: „Odpad si a na odpad sa obrátiš!“ Rozprávka bola plná kostýmov z rôznych druhov odpadových materiálov. S odpadom museli bojovať hlavní záchranári, hrdina Recykloman a mladý kuchár, z ktorého sa nakoniec stal Kucharoman.

 

Deti boli aktívne zapojené do deja, spolupracovali s hercami, a tak rýchlo pochopili dopad nezodpovedného správania sa ľudí na životné prostredie. A ako dokážeme zachrániť našu planétu? Každý nech začne sám od seba, recykluje odpad a nekupuje príliš veľa zbytočných vecí v rôznych obaloch.

 

Žiakom sa EKO rozprávka páčila, herci CREATIVE SHOWS v nich zanechali pozitívne dojmy i vhodne ich nasmerovali k ochrane životného prostredia, k správnemu triedeniu a recyklácii odpadu.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Fotogaléria