Kukučínova literárna Revúca

Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej v spolupráci s Maticou slovenskou v záujme vyhľadávania najmladších literárnych talentov vyhlásilo už 14. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl.

 

Mladí literáti súťažili v troch kategóriách – poézia, próza a publicistika. Mgr. Marián Lacko, učiteľ literárnej tvorby, tento ročník zhodnotil takto: „…do tohto ročníka bolo zaslaných 154 literárnych prác, z toho 56 próz a 98 básní… nielen kvantitou, ale aj kvalitatívne to bol veľmi silný ročník a zároveň veľmi vyrovnaný ročník, čo nebol po minulé roky častý jav… Vyrovnanosť bola tohto roku hlavne v zlatom a striebornom pásme. …  potvrdilo sa, že talenty sa rodia na východe Slovenska, najmä v Starej Ľubovni a v Humennom…“ V žurnalistike Mgr. Ivo Novák, učiteľ žurnalistiky konštatoval, že: „… práce v striebornom pásme vykazovali jemne nadpriemernú kvalitu.“

 

Naše literárne talenty nesklamali, ale nadviazali na predošlé krásne úspechy v tejto súťaži. Veď posúďte sami…

 

Ema Hrubovská 8. C – zlaté pásmo v kategórii poézia

 

 

Natália Cholpová 8. C – strieborné pásmo v kategórii poézia

Martina Jakubkovičová 8. B- strieborné pásmo v kategórii poézia

Lívia Šichulová 8. A –  strieborné pásmo v kategórii poézia

Simona Triľová 9. A – strieborné pásmo v kategórii poézia

Natália Košutová 9. B – strieborné pásmo v kategórii próza

Ľubomíra Galandová 8. A – strieborné pásmo v kategórii próza

 

 

Samuel Onderišin 9. C – strieborné pásmo v kategórii poézia

bronzové pásmo v kategórii próza

 

 

Ema Balková 9. C- strieborné pásmo v kategórii próza

strieborné pásmo v kategórii publicistika

 

 

Oceneným literátom srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi. Ďakujeme aj ich  p. učiteľkám Mgr. A. Dobrovolnej, Mgr. M. Onderišinovej a PaedDr. Marcele Taňkošovej za prácu a správnu motiváciu svojich žiakov.

 

1

 

Ďalšie články
Fotogaléria