Kukučínova literárna Revúca

Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej v spolupráci s Maticou slovenskou v záujme vyhľadávania najmladších literárnych talentov vyhlásilo už 14. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl.

 

Mladí literáti súťažili v troch kategóriách – poézia, próza a publicistika. Mgr. Marián Lacko, učiteľ literárnej tvorby, tento ročník zhodnotil takto: „…do tohto ročníka bolo zaslaných 154 literárnych prác, z toho 56 próz a 98 básní… nielen kvantitou, ale aj kvalitatívne to bol veľmi silný ročník a zároveň veľmi vyrovnaný ročník, čo nebol po minulé roky častý jav… Vyrovnanosť bola tohto roku hlavne v zlatom a striebornom pásme. …  potvrdilo sa, že talenty sa rodia na východe Slovenska, najmä v Starej Ľubovni a v Humennom…“ V žurnalistike Mgr. Ivo Novák, učiteľ žurnalistiky konštatoval, že: „… práce v striebornom pásme vykazovali jemne nadpriemernú kvalitu.“

 

Naše literárne talenty nesklamali, ale nadviazali na predošlé krásne úspechy v tejto súťaži. Veď posúďte sami…

 

Ema Hrubovská 8. C – zlaté pásmo v kategórii poézia

 

 

Natália Cholpová 8. C – strieborné pásmo v kategórii poézia

Martina Jakubkovičová 8. B- strieborné pásmo v kategórii poézia

Lívia Šichulová 8. A –  strieborné pásmo v kategórii poézia

Simona Triľová 9. A – strieborné pásmo v kategórii poézia

Natália Košutová 9. B – strieborné pásmo v kategórii próza

Ľubomíra Galandová 8. A – strieborné pásmo v kategórii próza

 

 

Samuel Onderišin 9. C – strieborné pásmo v kategórii poézia

bronzové pásmo v kategórii próza

 

 

Ema Balková 9. C- strieborné pásmo v kategórii próza

strieborné pásmo v kategórii publicistika

 

 

Oceneným literátom srdečne blahoželáme a tešíme sa spolu s nimi. Ďakujeme aj ich  p. učiteľkám Mgr. A. Dobrovolnej, Mgr. M. Onderišinovej a PaedDr. Marcele Taňkošovej za prácu a správnu motiváciu svojich žiakov.

 

1

 

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria