Kvíz AJ

Dňa 16.6.2021 sa na našej škole uskutočnil ďalší ročník obľúbenej súťaže Kvíz o anglicky hovoriacich krajinách, ktorý je určený pre žiakov siedmeho ročníka. Kvízu sa zúčastnili štyria žiaci z každej siedmej triedy.

Žiaci mali za úlohu preukázať vedomosti o anglicky hovoriacich krajinách – Veľkej Británii, Kanade, USA, Austrálii a Novom Zélande.

Úlohou súťažiacich bolo priradiť mestá k daným štátom, určiť typické zvieratá, známe osobnosti, štátnych predstaviteľov, prírodné úkazy, vlajky, pôvodných obyvateľov a mnoho iných disciplín.

Súťažiaci preukázali bohaté vedomosti v daných oblastiach a široký všeobecný prehľad.
Po niekoľkých kolách otázok sa na prvom mieste umiestnilo družstvo 7. A triedy v zložení Ferjak, Petrovčin, Karpáč a Zoubek, ktorí získali 50 bodov.

Na druhom a treťom mieste sa umiestnili žiačky 7.B a 7. C triedy s počtom bodov 46 v zložení: 7.B. – Škutová,Ichová, Dlužaninová a Bednarčiková
7.C – Duchová, Ondisková, Lešková a Dolobáčová

Ďalšie články
Fotogaléria