Kvíz „ Moja kniha“

V mesiaci október spolu so žiakmi 1.stupňa organizujeme aktivity spojené s činnosťou našej školskej knižnice. Takto si každoročne pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc.

 

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 3. a 4. ročníka aktívne zapojili do literárneho kvízu „Moja kniha“ venovanému  tvorbe  známych  detských spisovateľov. Do kvízu sa zapojili družstvá z každej triedy daných ročníkov. S vynikajúcimi literárnymi vedomosťami medzi sebou súťažilo šesť družstiev, spolu osemnásť žiakov. Žiaci si zmerali sily v piatich kolách rôznych otázok a odpovedí. Úroveň ich vedomostí bola vysoká, o čom svedčili nerozhodné výsledky v umiestnení jednotlivých tried. O konečnom poradí rozhodli až bonusové úlohy, zamerané na vedomosti z učiva literatúry v jednotlivých ročníkoch.

 

Výsledky kvízu:

 

1. miesto  – 4.A

2. miesto – 3.C

3. miesto – 3.A, 4.C

4. miesto – 4.B

5. miesto – 3.B

 

 

Všetci účastníci čitateľského popoludnia  boli za svoje preukázané vedomosti a aj chuť súťažiť ocenení peknými cenami i sladkou pochúťkou.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Olympiáda v anj
anj
Naši šikovní angličtinári sa opäť po roku stretli 4. decembra a pripravili nám pekné predmikulášske anglické popoludnie.
Filipko a ježibaba
filipko
Rozprávka o Filipkovi je pôvodnou bieloruskou rozprávkou o odvahe malého chlapca, ktorý svojou bystrosťou prekabáti zlomyseľnú ježibabu.
Fotogaléria