Kvíz „ Moja kniha“

V mesiaci október spolu so žiakmi 1.stupňa organizujeme aktivity spojené s činnosťou našej školskej knižnice. Takto si každoročne pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc.

 

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 3. a 4. ročníka aktívne zapojili do literárneho kvízu „Moja kniha“ venovanému  tvorbe  známych  detských spisovateľov. Do kvízu sa zapojili družstvá z každej triedy daných ročníkov. S vynikajúcimi literárnymi vedomosťami medzi sebou súťažilo šesť družstiev, spolu osemnásť žiakov. Žiaci si zmerali sily v piatich kolách rôznych otázok a odpovedí. Úroveň ich vedomostí bola vysoká, o čom svedčili nerozhodné výsledky v umiestnení jednotlivých tried. O konečnom poradí rozhodli až bonusové úlohy, zamerané na vedomosti z učiva literatúry v jednotlivých ročníkoch.

 

Výsledky kvízu:

 

1. miesto  – 4.A

2. miesto – 3.C

3. miesto – 3.A, 4.C

4. miesto – 4.B

5. miesto – 3.B

 

 

Všetci účastníci čitateľského popoludnia  boli za svoje preukázané vedomosti a aj chuť súťažiť ocenení peknými cenami i sladkou pochúťkou.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria