Kvíz „Moja kniha“

knihaKaždý rok v októbri si pripomíname Medzinárodný mesiac školských knižníc. Prvý raz ho vyhlásila Dr. Blanche Wolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského  knihovníctva v roku 1999.

Keďže kniha má v živote človeka nezastupiteľné miesto, už každoročne v mesiaci október organizujeme pre žiakov 1. stupňa našej školy aktivity spojené s činnosťou našej školskej knižnice. Dňa 26.októbra sa žiaci 3. a 4. ročníka aktívne zapojili do literárneho kvízu „Moja kniha“ venovanému  tvorbe  známych  detských spisovateľov. S vynikajúcimi literárnymi vedomosťami medzi sebou súťažilo šesť družstiev, spolu dvadsaťštyri žiakov. Žiaci si zmerali sily v desiatich kolách rôznych otázok a odpovedí. Úroveň ich vedomostí bola vysoká, o čom svedčili nerozhodné výsledky v umiestnení jednotlivých tried. O konečnom poradí rozhodli bonusové úlohy, zamerané na vedomosti z učiva literatúry v jednotlivých ročníkoch. Umiestnenie jednotlivých ročníkov bolo nasledovné:

 

 

1.miesto –  4.A

2. miesto – 4.C

3. miesto – 4.B

4. miesto – 3.B

5. miesto – 3.A

6. miesto – 3.C

 

 

Cieľom tejto akcie bolo podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového. Na podujatí vládla tvorivá a uvoľnená atmosféra Všetci účastníci čitateľského popoludnia  boli za svoje preukázané vedomosti a aj chuť súťažiť ocenení peknými cenami i sladkou pochúťkou.

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria