Kvíz „Moja kniha“

knihaKaždý rok v októbri si pripomíname Medzinárodný mesiac školských knižníc. Prvý raz ho vyhlásila Dr. Blanche Wolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského  knihovníctva v roku 1999.

Keďže kniha má v živote človeka nezastupiteľné miesto, už každoročne v mesiaci október organizujeme pre žiakov 1. stupňa našej školy aktivity spojené s činnosťou našej školskej knižnice. Dňa 26.októbra sa žiaci 3. a 4. ročníka aktívne zapojili do literárneho kvízu „Moja kniha“ venovanému  tvorbe  známych  detských spisovateľov. S vynikajúcimi literárnymi vedomosťami medzi sebou súťažilo šesť družstiev, spolu dvadsaťštyri žiakov. Žiaci si zmerali sily v desiatich kolách rôznych otázok a odpovedí. Úroveň ich vedomostí bola vysoká, o čom svedčili nerozhodné výsledky v umiestnení jednotlivých tried. O konečnom poradí rozhodli bonusové úlohy, zamerané na vedomosti z učiva literatúry v jednotlivých ročníkoch. Umiestnenie jednotlivých ročníkov bolo nasledovné:

 

 

1.miesto –  4.A

2. miesto – 4.C

3. miesto – 4.B

4. miesto – 3.B

5. miesto – 3.A

6. miesto – 3.C

 

 

Cieľom tejto akcie bolo podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového. Na podujatí vládla tvorivá a uvoľnená atmosféra Všetci účastníci čitateľského popoludnia  boli za svoje preukázané vedomosti a aj chuť súťažiť ocenení peknými cenami i sladkou pochúťkou.

Ďalšie články
Fotogaléria