Kvíz o knihe

Aj v tomto školskom roku sme si opäť pripomenuli medzinárodný deň školských knižníc. Spolu so žiakmi 3. a 4. ročníka už tradične organizujeme zábavnú literárnu súťaž „Kvíz o knihe“. Do kvízu sa aktívne zapojili trojčlenné družstvá z každej triedy daných ročníkov. S vynikajúcimi literárnymi vedomosťami medzi sebou súťažilo sedem družstiev, spolu dvadsaťjeden žiakov. Žiaci aktívne riešili úlohy, odpovedali na otázky z oblasti literatúry a čítania, svoje sily si takto zmerali v desiatich kolách. Úroveň ich vedomostí bola vysoká, o čom svedčili nerozhodné výsledky v umiestnení jednotlivých tried. O konečnom poradí rozhodli až zaujímavé bonusové úlohy.

 

Výsledky kvízu:

1. miesto  – 4.C

2. miesto – 3.A, 3.C

3. miesto – 4.A, 4.B

4. miesto – 3.D

5. miesto – 3.B

 

Na podujatí vládla tvorivá a uvoľnená atmosféra . Všetci účastníci čitateľského popoludnia  boli za svoje preukázané vedomosti a aj chuť súťažiť ocenení peknými cenami i sladkou pochúťkou.

 

Ďalšie články
Škola v prírode
svp_foto
Hotel Tulipán v Tatranskej Lomnici sa v dňoch 13.5. - 17.5.2019 stal na týždeň naším „domovom“.
Exkurzia z techniky v CEPT.
cept_foto
Dňa 2.5.2019 sa žiaci 7.C triedy zúčastnili na exkurzii v Centre edukácie a popularizácie techniky (CEPT) na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove.
Fotogaléria