Kvíz „Viem, čo zjem“

Dňa 28. októbra  2019 sa uskutočnil kvíz o zdraví pre žiakov 2. – 4. ročníkov, ktorý bol zameraný na zdravé stravovanie. Žiaci si pomocou prezentácie, formou pracovných listov aj praktickými činnosťami overili aj rozšírili svoje doterajšie poznatky o zdravej výžive. Riešili súťažné úlohy, zostavovali zdravý jedálniček a poradili si aj s prípravou jednoduchého a zdravého pohostenia vo forme jednohubiek. S chuťou sme sa pustili do zostavovania potravinovej pyramídy. Vysvetlili sme si, že nielen pravidelný príjem potravy a pitný režim, ale aj dostatok pohybu a spánku sú nevyhnutné pre správny vývin detského organizmu a jeho fungovanie.

 

Súťažili dvojčlenné družstvá v zložení :

 

2.ročník: Timotej Tomečko a Jakub Szekér  z 2.A, Vanessa Tokošová a Miriam Lomagová z 2.B, Leo Henig a Adam Rada z 2.C triedy

 

3.ročník: Simon Baláž a Tatiana Macková z 3.A, Emma Raganová a Timea Marcinová z 3.B, Dominik Horný a Sofia Zara Haburajová, Sofia Regecová a Nina MIihaľková z 3.D triedy

 

4.ročník: Nela Micančinová a Anna Karpáčová zo 4.A , Timea Čopanová a  Lívia Janovicová zo 4.B, Nadja Katkovčin a Simona Lipová zo 4.C, Vanesa Škutová a Alexandra Kračuniková zo 4.D triedy.

 

Vo vedomostnom kvíze sa najviac darilo žiakom 2.A, 3.A a 4.C triedy. Všetci súťažiaci preukázali svoje vedomosti a chuť súťažiť.  Bodové rozdiely boli minimálne, veľakrát zhodné, a preto o výsledku rozhodovala aj tvorivosť a fantázia pri zostavovaní  jedálneho lístka.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Oznam platný od 3.5.2021
Vážení rodičia. Účasť žiaka na vyučovacom procese od 3.5.2021 už nie je podmienená negatívnym testom na COVID -19 dieťaťa a taktiež jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
Oznam!
Vážení rodičia, otvorením Základnej školy Jána Švermu pre žiakov 5.až 7. ročníka na prezenčné vzdelávanie Vaše deti dva týždne budú prechádzať adaptačným obdobím.
Fotogaléria