Kvíz z tvorivej elektroniky

V pondelok 21.októbra 2019 sa spojila naša ZŠ v zastúpení Ing. Márie Taňkošovej s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku prostredníctvom Amavet klubu 723, ktorej vedúcou je PaedDr. Marianna Coganová, aby pre nadšencov techniky, elektroniky a fyziky pripravili súťaž pod názvom „Kvíz tvorivej elektroniky“.

 

Súťažilo sa vo dvojiciach, kde chlapci predviedli svoje vedomosti v teoretickej časti formou zodpovedania otázok v teste a praktické zručnosti pri zostavovaní elektrických obvodov s využitím elektronických stavebníc na základe pripravených schém.

 

Všetci súťažiaci sa veľmi snažili a po sčítaní bodov za teoretickú a praktickú časť boli ich výsledky zhodnotené nasledovne:

 

5. miesto: Ciganik Adam (9.B) – 18 bodov

4. miesto: Samuel Valalik a Stanislav Jevčák (9.B) – 23 bodov

3. miesto: Viktor Nemjo a Samuel Šutka (9.A) – 24 bodov

2. miesto: Štefan Kucharský a Patrik Šepeľa (9.B) – 26 bodov

1. miesto: Damián Hudák a Viktor Židzik (9.A) – 32 bodov

 

Všetkým srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v ďalších takýchto súťažiach.

 

Ďalšie články
Pokyny pre 2. stupeň
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.
Fotogaléria