Ľahkoatletický trojboj

I tento školský rok sme pokračovali v rozbehnutej súťaži  v atletickom trojboji ŠKD. Už po deviatykrát si mohli zmerať sily v športových disciplínach: beh, skok do diaľky a hod kriketovou loptičkou deti školského klubu a ich rodičia. Naša každoročná júnová súťaž má už svoje miesto v aktivitách školského klubu a o záujme zúčastniť sa jej svedčí aj počet súťažiacich – tento rok to bolo viac ako 90 detí a 36 rodičov.

 

O tom, že naše deti vedia športovať a nie sú len počítačoví a televízni maniaci, svedčia aj ich veľmi dobré výkony na športovisku. Výsledky detí v jednotlivých disciplínach síce ešte nemôžu konkurovať tým olympijským, ale o pár rokov… ktovie… Zlaté, strieborné a bronzové medaily si našli svojich majiteľov  –  športovcov. Nechýbal ani diplom a sladká odmena za odvahu a účasť v trojboji.

 

Veľká vďaka patrí rodičom našich detí, ktorí si  našli čas a  strávili u nás príjemné športové popoludnie. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za prevedené  atletické výkony.

 

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Škola v prírode
svp_foto
Hotel Tulipán v Tatranskej Lomnici sa v dňoch 13.5. - 17.5.2019 stal na týždeň naším „domovom“.
Exkurzia z techniky v CEPT.
cept_foto
Dňa 2.5.2019 sa žiaci 7.C triedy zúčastnili na exkurzii v Centre edukácie a popularizácie techniky (CEPT) na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove.
Fotogaléria