Letný tábor 2021

– prihláška

– plagát

Ďalšie články
Učíme sa s OZOBOTOM
Tento školský rok sme hodiny informatiky spestrili aj programovaním malého robota OZOBOTA.
Fotogaléria