Lit. Revúca 2017

Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej v záujme vyhľadávania najmladších literárnych talentov vyhlásilo už 13. ročník celoslovenskej súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníka. Mladí tvorcovia mohli súťažiť v troch kategóriách – poézia, próza i publicistika. Mgr. Marián Lacko, učiteľ literárnej tvorby na PSLG v Revúcej, tento ročník zhodnotil nasledovne: „Celkovo bolo do tohto ročníka KLR zaslaných 175 literárnych prác, z toho 53 próz a 122 básní. Kvantitou to bol teda silný ročník, ale je potešiteľné, že to vôbec nie je na úkor kvality.  Práve naopak, opäť sa objavili „zdravé“ literárne pokusy v poézii, aj próze… Všetci autori, ktorí sa dostali až do zlatého pásma, majú nesporný poetický talent… Opäť… sa potvrdilo, že talenty sa rodia na východe Slovenska, najmä vo Svidníku, Humennom, Starej Ľubovni…“ V žurnalistike Mgr. Ivo Novák, učiteľ žurnalistiky PSLG Revúca, skonštatoval: „Ďalšia pozícia v zlatom pásme zaslúžene patrí Samuelovi Onderišinovi zo ZŠ Jána Švermu v Humennom. Vo svojej práci reportážne spracoval spomienky svojej babičky na druhú svetovú vojnu a neváhal pridať aj sympatické posolstvo na záver svojej práce…“

 

Švermovácke literárne talenty nám robia skutočnú radosť a šíria dobré meno našej školy. Veď posúďte sami…

 

Samuel Onderišin 8.C  –    zlaté pásmo v kategórii žurnalistika

  • zlaté pásmo v kategórii poézia
  • strieborné pásmo v kategórii próza

Sarah Čajbiková 8.C – zlaté pásmo v kategórii poézia

 

Timea Cerňáková 8.A – zlaté pásmo v kategórii poézia

 

Katarína Ondrejová 9.C – strieborné pásmo v kategórii próza

Annamária Petrovčinová 9.C – strieborné pásmo v kategórii poézia

Soňa Diničová 8.C – strieborné pásmo v kategórii poézia

Simona Triľová 8.A    –  bronzové pásmo v kategórii poézia

  • bronzové pásmo v kategórii próza

Viktória Šepeľová 8.C – bronzové pásmo v kategórii próza

Ema Balková 8.C – bronzové pásmo v kategórii próza

Eliška Luksajová 8.A – bronzové pásmo v kategórii próza

Samuel Koribanič 8.A – bronzové pásmo v kategórii próza

Samuel Čubák 9.C –  bronzové pásmo v kategórii poézia

Miriam Bartková 9.C – bronzové pásmo v kategórii poézia

Samuel Kolesár 8.A – bronzové pásmo v kategórii poézia

Matúš Žinčák 8.A – bronzové pásmo v kategórii poézia

Sebastián Lichvan 8.A – bronzové pásmo v kategórii poézia

Richard Klanica 8.A – bronzové pásmo v kategórii poézia

Martin Mandzák 8.A – bronzové pásmo v kategórii poézia

Petra Tabáková 8.A – bronzové pásmo v kategórii poézia

 

 

Oceneným mladým talentom zo srdiečka blahoželáme, tešíme sa spolu s nimi a prajeme ešte mnoho tvorivých síl. Taktiež naše poďakovanie patrí p. učiteľkám Mgr. Anne Dobrovolnej a PaedDr. Marcele Taňkošovej za prácu a správnu motiváciu svojich talentovaných zverencov.

 

20170426_093418

 

20170426_093343

 

20170426_093536

Ďalšie články
Kráľovná na Dunaji
budpest
2. a 3. októbra 2019 naši siedmaci a ôsmaci navštívili počas dejepisnej exkurzie hlavné a zároveň najväčšie mesto Maďarska.
Plavecký výcvik 6.roč.
plav
Plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka sa konal v dňoch 24.9. – 4.10.2019 v rozsahu 16 hodín v humenskej plavárni.
Fotogaléria