Literárne talenty 2016

lit2Ani blížiaci sa koniec školského roka nezastavil vydarenú sériu literárnych úspechov našich žiakov. Vihorlatská knižnica v Humennom zrealizovala už XXXVI. ročník  regionálnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov – LITERÁRNE TALENTY.

Kvalitu prác aj tento rok vyhodnotili a ceny víťazom odovzdali doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. a Mgr. Markéta Andričíková, PhD. Práve oni každoročne  prichádzajú z Košíc, aby svoje odborné rady odovzdali talentovaným mladým tvorcom. Keďže aj tento rok bol počet účastníkov vysoký – prihlásilo sa 219 neprofesionálnych literárnych tvorcov s 293 literárnymi prácami – o to viac si ceníme obrovské úspechy, ktoré naši žiaci dosiahli.

 

POÉZIA

 

kategória (6 – 10 rokov)

 

1. miesto             Tomáš Sukeľ  3.C

 

Čestné uznanie     Alex Taňkoš 3.C

 

kategória (11 – 14 rokov)

 

1. miesto             Samuel Onderišin 7.C

 

Čestné uznanie     Richard Klanica 7.A

                      Simona Triľová 7.A

                      Gabriel Karpeľ 5.A

 

PRÓZA

 

kategória (6 – 10 rokov)

 

1. miesto             Alex Taňkoš 3.

 

kategória (11  – 15 rokov)

 

1. miesto            Samuel Onderišin 7.C

 

3. miesto            Katarína Ondrejová 8.C

 

A ako sa o prácach našich žiakov vyjadrila samotná porota?

 

„… zaujímavým javom je aj pomerne veľa nových mien medzi ocenenými, no na druhej strane sú autori ako Samuel Onderišin, ktorým možno prisúdiť štatút stálice a ktorí potvrdzujú tak vernosť tejto súťaži, ako aj vysokú úroveň svojej tvorby… návod na domácu výrobu oceánu ukázal vo svojej básni Slané more, rytmicky hladkej, tvarovo kompaktnej a vypointovanej, navyše s peknou ilustráciou, Tomáš Sukeľ v druhej kategórii sa kvalitnou tvorbou prezentoval už viac ráz v minulosti ocenený Samuel Onderišin – jeho hĺbavé verše sa vyznačujú sebareflexiou, v tejto kategórii nie celkom bežnou, ako aj dobre zvládnutým básnickým tvarom. Z jeho básní má najväčšmi oslovila báseň Tam kdesi… – je výrazovo prostá a zároveň myšlienkovo bohatá… s potešením každý rok tiež zisťujem, že deti veľmi zaujíma aj aktuálne spoločenské dianie a svoje postoje vyjadrujú aj vo svojich príbehoch. Tento a predchádzajúci rok sa niesol v duchu migrácie, obáv z cudzincov. Je zaujímavé, že deti sa vo svojich príbehoch s touto problematikou vyrovnávajú eticky veľmi vyspelo. Dokážu pochopiť, že je dôležité akceptovať inakosť a naučiť sa spolunažívať. O tom hovorí aj text Alexa Taňkoša Náš veľký brat, ktorý okrem etického posolstva svedčí aj o dobrom narábaní s jazykom a s kompozíciou… k vážnej téme pomoci sa vyjadruje Samuel Onderišin v texte Zuzka alebo Pod horúcim africkým slnkom, kde opisuje reálne zážitky svojej príbuznej, ktorá pomáhala v chudobných afrických oblastiach. Hoci z etického hľadiska je tento text dôkladne prepracovaný, z estetického (literárneho) hľadiska je oveľa zaujímavejší druhý Samuelov text, v ktorom je vtipne a s náležitou dávkou zveličenia opísaná nebezpečná príhoda so sršním hniezdom… vtipný je aj text Kataríny Ondrejovej Anjelik s rožkami reflektujúci strastiplné zážitky rozprávačky, ktorá mala jeden deň na starosti malého nezbedného bratranca…

 

Priestor, ktorý porotcovia v zborníku venovali práve našich žiakom, je priamym dôkazom kvality, šikovnosti a talentu našich žiakov. Nesmierne si vážime aj prácu našich učiteliek – Mgr. Adriany Bačišinovej, Mgr. Anny Dobrovolnej, Mgr. Márie Onderišinovej a PaedDr. Marcely Taňkošovej –  ktoré svojich talentovaných žiakov stále podporujú a motivujú k tvorivej činnosti. Ďakujeme.

Našim úspešným žiakom zo srdiečka blahoželáme a prajeme ešte mnoho tvorivých podnetov pri putovaní vlastnou fantáziou…

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Fotogaléria