Literárne talenty 2022

V predposledný deň školského roka ZŠ Jána Švermu zožala ešte poslednú tohtoročnú úrodu na literárnom poli. Vihorlatská knižnica v Humennom nás totiž  dňa 29. 6. 2022 opäť pozvala na slávnostné vyhodnotenie 41. ročníka obľúbenej literárnej súťaže Literárne talenty.

Musíme skonštatovať, že úroda bola mimoriadne bohatá. Švermováci sa umiestnili na popredných miestach v poézii aj próze v I. i II. kategórii.

Všetky práce zaslané do súťaže hodnotila odborná porota v zložení doc. Markéta Andričíková, PhD. a prof. PhDr. Marián Andričík, PhD., ktorá vyjadrila potešenie, že ani koronakríza, ani ročná pauza neodradila talentovaných  mladých tvorcov od písania.

Z poézie potešili texty, ktoré sa vyznačovali slušným zvládnutím verša a pridanou hodnotou bol ozvláštňujúci postup, ako napríklad v básni Bianky Porvažníkovej Uplakané písanky, kde vtipným spôsobom nenásilne poukázala na neporiadok v žiackych písankách. Niekedy na takéto ozvláštnenie stačí málo, ako v básni Janíka Baníka O jari, v ktorej tradičnú tému obohatil o motív hromžiaceho kominára. Najvyzretejšie básne zaslala už v minulosti ocenená Evka Onderišinová, čo svedčí o tom, že písanie poézie pre ňu nie je len chvíľkovou záležitosťou. Spomenúť hodno aj zmysel pre slovnú hru, ktorý v básni Michaely Dlužaninovej Puky priniesol zaujímavú konfrontáciu hokeja a prírody, alebo optiku humoru, ktorou sa na zobrazenie sveta na mape vo svojej básni Mapa pozrel Jakub Jalč.

V próze opäť dominovali rodinné príbehy, príbehy zo života detí, rozprávkové a povesťové príbehy. V texte Balónové dieťatko Bianky Porvažníkovej sa dočítame o tom, ako sa dievčatko hralo s balónikom z oslavy ako s dieťatkom, až kým nepraskol  na rodičovskej posteli. V rozprávkovo ladenom príbehu Jarný zázrak autorka Danielka Coganová hovorí o dôležitosti ochrany prírody a našej Zeme. Až keď si uvedomíme hodnotu všetkého živého na Zemi, začne okolo nás všetko rásť a kvitnúť. Vo víťaznom texte Emanuela Kalanina Medzi nami písmenkami sa dočítame o unudených písmenkách v šlabikári a pani abecede, ktorá usporiadala súťaž v behu medzi mäkkým i a tvrdým y. Hádajte, kto vyhral? Zo série rodinných príbehov tento rok najviac zaujal text Barborky Porvažníkovej Susedka, Evky Onderišinovej Stopa… a Moje kroky začínajú doma, Emky Marcinčákovej Pirohy, Rebeky Rebyovej Jesenné prekvapenie.

Zo 169 súťažných prác z poézie a prózy od 117 autorov porotu najviac zaujali práce týchto našich žiakov:

I. kategória – poézia

1. miesto: Bianka Porvažníková 3. B

2. miesto: Ján Baník 3. A

3. miesto: Michaela Behúnová 5. B

Čestné uznanie: Terézia Baníková 4. C, Štefan Hirjak 3.A

II. kategória – poézia

1. miesto: Eva Onderišinová 7. C

2. miesto: Michaela Dlužaninová 8. B, Jakub Jalč 8. B

3. miesto: Filip Sukeľ 7. C

Čestné uznanie: Pavol Medvec 8. A, Sebastián Mažo 5. C, Lenka Sopková 5. A, Gregor Lukacko 6. C, Nina Fedáková 8. A

I. kategória – próza

1. miesto: Emanuel Kalanin 3. A

2. miesto: Daniela Coganová 4. A

3. miesto: Bianka Porvažníková 3. B

II. kategória – próza

1. miesto: Barbora Porvažníková – 8. B

Čestné uznanie: Eva Onderišinová 7. C, Rebeka Rebyová – 8. B, Ema Marcinčáková 6. A

Všetkým mladým autorom srdečne blahoželáme, veľmi sa tešíme z ich úspechu a prajeme ešte veľa tvorivých nápadov. Nech sa ich vernou prázdninovou kamarátkou stane Múza.  Nech nezabudnú dôkladne pozorovať svoje okolie, všímať si nezvyčajné veci v bežnom živote …. a veľa čítať.

Zároveň ďakujeme vyučujúcim SJ za neoceniteľnú podporu a pomoc našim malým poetom a prozaikom.

Ďalšie články
Fotogaléria