Literárne talenty

21. júna 2019 sa vo Vihorlatskej knižnici uskutočnilo vyhodnotenie už 39. ročníka regionálnej literárnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov. Odborná porota v zložení Mgr. Markéta Andričiková, PhD. a prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. hodnotila celkovo 261 prác z oblasti poézie i prózy. Do súťaže sa zapojilo 194 nádejných literárnych tvorcov všetkých vekových kategórii z okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.

 

Jedenásť ocenených žiakov našej školy tvorilo najpočetnejšiu  skupinu, ktorá si odniesla nielen diplomy, ale aj krásne vecné ceny. A ako nás hodnotili?

 

Poézia:

„ … z kolekcie básní Evy Onderišinovej ma najväčšmi zaujala báseň Slniečko sa dotýka zeme o pracovitých mravčekoch, ktorá okrem obdivu k týmto ministaviteľom ponúka aj dobre zvládnutý tvar… za zmienku stojí aj nežný básnický obraz jesene z pera Alexa Taňkoša…“

 

1. miesto – Eva Onderišinová 4.C – 1. kategória,

3. miesto – Alex Taňkoš 6.C – 2. kategória,

 

čestné uznanie:

Pavol Šimurda 9. B, Michaela Dlužaninová 5. B, Tomáš Trebišovský 5. C, Dominik Foltán 6. C, Adrián Šuľák 8. A.

 

Próza:

„ …veľmi autenticky pôsobia aj príbehy zo školy a navyše môžu byť aj originálne, ak necháte napríklad rozprávať pero, ktoré veľmi rado zapisuje dobré známky (Eva Onderišinová) …“

 

 

1. miesto – Eva Onderišinová 4.C – 1. kategória,

 

čestné uznanie:  Ingrida Hivková 5. B, Samuel Lavrík 2. D,

 

1. miesto – Alex Taňkoš 6.C – 2. kategória,

 

čestné uznanie:  Kristína Ondisková 8. C, Sofia Gajdošová 7. B.

 

Všetkým oceneným autorom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie krásne príbehy či básničky. Poďakovanie patrí aj učiteľkám Mgr, M. Radovej, Mgr. A. Lacovej,  Mgr. A. Dobrovolnej, Mgr. M. Onderišinovej, PaedDr. M. Taňkošovej, Mgr. J. Porvažníkovej a Mgr. A. Tokošovej, ktoré vedú svojich žiakov k tvorivosti.

 

 

Ďalšie články
Rozhodnutie.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach  Mgr. Branislava Gröhlinga
Fotogaléria