Literárne talenty

Dňa  21. júna 2017 sa vo Vihorlatskej knižnici v Humennom uskutočnilo oceňovanie už XXXVII. ročníka súťaže Literárne talenty. 281 neprofesionálnych tvorcov zaslalo spolu 354 prác z oblasti poézie a prózy. Porotcovia, už tradične, doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. a Mgr. Markéta Andričíková, PhD., mali ozaj plné ruky práce, aby od januára prelúskali všetky príspevky a vybrali tie „naj“.

 

 

Podľa slov p. Andričíka, ktorý hodnotil poéziu: „ …popri niektorých už známych menách sa kvalitnými textami prezentovali aj noví autori. Spoločnou črtou najmladšej vekovej kategórie je nápaditosť textov, v ktorých sa odráža detská hravosť. V básni Evy Onderišinovej Čerešničky, čerešne o štedrom strome, na ktorom je dosť pre vrabce i ľudí sa krásne uplatnili citoslovcia. Vo vyššej vekovej kategórii zaujala báseň Emy Hrubovskej Dve tváre, písaná z pohľadu slzy a umocnená aj vizuálnou podobou so slzou. Hodnotnou kolekciou básní sa prezentoval Samuel Onderišin. Jeho reflexívne básne s motívmi prírody /ale aj dievčenských vábidiel/ a pozoruhodne dominantným daktylským rytmom sú znamením talentu, ktorý hodno ďalej rozvíjať…“ Ako podotkol, na Švermovke tečie dobrá voda a o budúcnosť literátov na hornom Zemplíne sa netreba báť.

 

Ocenení v poézii:

 I. kateg. /6 – 10 rokov/

2.miesto Eva Onderišinová 2. C

Čestné uznanie :

Sárka Kovaľová 3.C

Alex Taňkoš 4. C

Timotej Ficko 5. D

II .kateg. /11 – 14 rokov/

2.miesto Samuel Onderišin

3.miesto Ema Hrubovská

Čestné uznanie:

Stela Turiková 6.A

Petra Tabaková 8.A 

 

 

Próza priniesla podľa vyjadrenia porotkyne M. Andričíkovej veľmi zaujímavé čítanie. Zaujímavá bola bájka Evy-Márie Ondiskovej Orol a skalný kamzík, v ktorej kamzík ukázal kráľovi vtákov, kam  sa treba skryť pred búrkou. Najhodnotnejšie  z literárneho hľadiska sú príbehy, v ktorých sú autentické deti so zmyslom pre humor a pozorovacím talentom. Takým  je aj text  Alexa Taňkoša Moja maminka. V druhej kategórii sú najpresvedčivejšie taktiež texty s humornými prvkami – či už paródie rozprávok alebo vtipné rozprávania vlastných zážitkov. K takto ladeným textom patria prózy Samuela Onderišina, Samuela Koribaniča a Kataríny Ondrejovej.

 

Ocenení v próze:

 I. kateg. /6 – 10 rokov/

1.miesto Alex Taňkoš 4. C

Čestné uznanie :

Eva – Mária Ondisková  3. C

 

 II. kateg. /11 – 14 rokov/

 1.miesto Samuel Onderišin 8.C

2.miesto Samuel Koribanič 8. A

Čestné uznanie:

Katarína Ondrejová 9.C

 

Všetkým oceneným autorom srdečne blahoželáme a prajeme im, aby aj naďalej boli autormi krásneho slova, ktorí budú  aktívne pracovať aj v budúcom školskom roku pod vedením svojich skúsených učiteliek.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Rozhodnutie.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach  Mgr. Branislava Gröhlinga
Fotogaléria