Literárny Kežmarok

Mesto Kežmarok si takmer každý rok pripomína nejaké výročie. Rok 2019 je však pre mesto mimoriadny, pretože oslavuje 750. výročie udelenia mestských práv. A tak nás mesto Kežmarok pozvalo, aby aj nám voľačo udelilo. Konkrétne sme sa dňa 13. júna zúčastnili odovzdávania ocenení víťazom 54. ročníka Literárneho Kežmarku, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky Ľubice Laššákovej  v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine.

 

Do súťaže prišlo celom 754 prác od 345 autorov, z toho 491 prác od žiakov základných škôl. Takže naši Švermováci mali naozaj obrovskú konkurenciu, ale ako povedal jeden z porotcov – pracovať s mládežou sa oplatí… Tieto čísla sú veľmi potešiteľné a vypovedajú o skutočnosti, že tvorivé súťaže aj v čase informatiky a špičkových technológií dokážu osloviť istú skupinu detí a mládeže, a podnietiť ich k vlastnej tvorbe.

 

A ako to je s poéziou i prózou? Svet detí je veľmi krehký, na jednej strane odzrkadľuje úprimnosť, lásku, radosť, temperament, ale na druhej strane nástrahy, obavy a neistotu. To všetko pretavené do milých i odvážnych diel. Odbornú porotu v zložení : predseda poroty doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, doc. PhDr. Ján Gallik, PhD. z tej istej univerzity  a PaedDr. Eva Kollárová oslovili práce Evičky Onderišinovej, ktorá v I. kategórii /2. až 5. roč./ v próze získala krásne 2. miestoBibiany Fickovej z 5.C, ktorá získala čestné uznanie. V II. kategórii / 6. až 9. roč./ nás potešil Alex Taňkoš  zo 6.C a to dokonca dvakrát, najprv získal čestné uznanie  za poéziu  a potom na pódium vystúpil ešte raz, tentoraz už po plaketu s krásnym 3. miestom  v próze.

 

A aby toho nebolo málo, predseda poroty Jozef Brunclík na adresu našej „Švermovky“  napísal  takéto ocenenie: Dlhodobo udržateľnú kvalitu i kvantitu príspevkov potvrdzujú  aj autori ZŠ Jána Švermu v Humennom. Je evidentné, že škola popri ZUŠ Melkoviča v Starej Ľubovni je gravitačným bodom regiónu a pravdepodobne aj „liahňou“ talentov a nádejí nielen budúcich laureátov Literárneho Kežmarku, ale verím, že aj individualít a osobností literárneho života na Slovensku. Za tieto krásne a povzbudivé slová sme mu vďační nielen my, žiaci, ale najmä naše vyučujúce slovenčiny, ktoré s nami dlhodobo a zanietene pracujú.  Evka, Bibka  a Alex, srdečne vám blahoželáme za popredné ocenenia a prajeme vám veľa tvorivých síl aj v budúcom školskom roku.

 

Ďalšie články
Pokyny pre 2. stupeň
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.
Fotogaléria