Literárny Kežmarok 2020

– ročník venovaný 150. výročiu ukončenia lyceálnych štúdií P. O. Hviezdoslava

– usporiadaný pod záštitou ministerky kultúry SR Natálie Milanovej

 Tento jubilejný ročník priniesol podľa slov organizátorov i samotných porotcov niekoľko zaujímavostí i zmien. Tie súviseli so šírením pandémie vírusu COVID -19. Pôvodný termín odovzdania i vyhodnotenia prác sa posunul z tradičného júna na september. 

Napokon deň 24. september sa stal oficiálnym dňom slávnostného otvorenia Literárneho Kežmarku síce za prísnych hygienických opatrení, ale aj za prítomností nielen pozvaných víťazov, ale aj vzácnych hostí z viacerých oblastí nášho kultúrneho, spoločenského i politického života / zástupcovia mesta Kežmarok, Ministerstva kultúry SR, SNK v Martine…/

Za našu školu prijali pozvanie žiačky Evka Onderišinová a Barborka Porvažníková spolu so svojimi rodičmi. A mali sa veru na čo tešiť! Po slávnostnom prijatí na radnici mesta Kežmarok a čestnom zápise do knihy tohto kráľovského mesta sa presunuli do priestorov lýcea, kde sa začal pestrý program, ktorý vrcholil odovzdávaním ocenení.

Ako prvá na pódium vystúpila Evka Onderišinová zo 6.C, ktorá si v 1. kategórii poézia prevzala 3. miesto a čestné uznanie prevzala v zastúpení za Lenku Sopkovú zo 4.A. Po príchode na miesto sa však dlho neohriala, pretože vo svojej kategórii  tentoraz v próze si Evka prevzala aj to najcennejšie ocenenie – 1. miesto za svoj príbeh pod názvom  Doma nikdy nie sme sami… Ale nám je hej!  V lavici za ňou už netrpezlivo sledovala odovzdávanie ocenení aj Barborka Porvažníková zo 7.B a akú radosť zažila po tom, ako odznelo jej meno v 2. kategórii próza – opäť najcennejšie 1. miesto…za príbeh Moje bezzubé slniečko,  to by vám musela porozprávať len ona sama. Pri pohľade na obe dievčatá na pódiu, mali ich otcovia čo robiť, aby zadržali slzičky, ktoré sa im tlačili do očí.           

Odborná porota, ktorej predsedal vysokoškolský pedagóg Doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD. posudzovala 292 prác od 129 autorov základných škôl. Porotu zaujali obe  prozaické texty našich dievčat, ktoré odzneli priamo na vystúpení v podaní žiakov i pedagógov umeleckej školy z Kežmarku. Okrem ocenenia čakal na mladých autorov  aj ďalší zaujímavý program: Semináre o P. O. Hviezdoslavovi, literárny večer so spisovateľkou Monikou Kompaníkovou, tvorivé písanie, tvorivé dielne a premietanie filmu Piata loď…/nie všetko sme stihli/

Ešte jednu zaujímavosť však Literárny Kežmarok priniesol, porotcovia prvýkrát hodnotili práce anonymne. Každý autor/-ka dostali číselný kód a po odoslaní výsledkov od poroty s číslami víťazov boli čísla zmenené za mená jednotlivých autorov.     

Ďakujeme našim víťazkám Evke, Barborke a Lenke za krásne príspevky, ďakujeme aj ostatným mladým tvorcom zo Švermovky, ktorí aj napriek tomu, že tri mesiace boli doma a učili sa dištančnou formou, nezabudli popri práci tvoriť a prispeli svojimi prácami  aj do ďalších súťaží, na ktorých vyhodnotenia trpezlivo čakáme.

A napokon veľké ďakujeme patrí aj neúnavnej práci našich učiteliek – pani uč. Dobrovolnej, pani uč. Taňkošovej Marcele, pani uč. Porvažníkovej, pani uč. Onderišinovej a pani uč. Bačišinovej, ktoré držia pomocnú ruku nad našimi literátmi.

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria