Literárny Kežmarok

V dňoch 8. a 9. júna 2017 sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana konal už 52. ročník Literárneho Kežmarku, venovaný 230. výročiu vzniku kežmarského lýcea a 90. výročiu vzniku slovenských gymnaziálnych tried.

 

Vitajte v Kežmarku, … týmito slovami sa v úvode prijatia účastníkov Literárneho Kežmarku v obradnej sieni mestské úradu prihovoril primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák.    Po úvodných slovách pána primátora a krátkom kultúrnom programe nasledoval  zápis do pamätnej knihy mesta a nakoniec spoločné fotografovanie všetkých prítomných. Z mestského úradu sme sa premiestnili  pred budovu Lýcea,  kde sa uskutočnilo slávnostné otvorenie s kultúrnym programom študentov miestneho Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava. Nasledovalo vyhlásenie výsledkov a samotné oceňovanie víťazov. Vo večerných hodinách bolo pre účastníkov pripravené literárno-dramatické pásmo k vzniku lýcea  Starý študent už putuje… podľa predlohy Nory Baráthovej.

 

Do súťaže prišlo celkom 916 prác od 433 autorov, z  toho 560 prác od 292 žiakov základných škôl. Potešujúce je, že sme sa v takomto veľkom počte nestratili, ba naopak vyzdvihol nás i predseda poroty pre základné školy PhDr. Jozef Brunclík, PhD., ktorý povedal: „Porota sa zaoberala aj solídnou literárnou školenosťou, vybudovanou na prirodzenom tvorivom potenciáli a talente účastníkov Literárneho Kežmarku. Enormnú a systematickú prácu vidieť v dlhodobo udržateľnej kvalite i kvantite autorov zo ZUŠ J. Melkoviča v Starej Ľubovni, ZŠ Jána Švermu, Humenné i v príspevkoch autorov zo ZŠ s MŠ Plavnica.“

 

Naše literárne talenty nesklamali, ba naopak potešili, veď posúďte sami…

 

1.kategória – poézia – čestné uznanie Eva Onderišinová, 2. C

čestné uznanie Alex Kislan, 5. D

próza –  čestné uznanie Alex Taňkoš, 4. C

 

2.kategória – poézia – čestné uznanie Ema Hrubovská, 7. C

čestné uznanie Samuel Onderišin ,8. C

próza –   2. miesto Samuel Onderišin, 8. C

čestné uznanie Katarína Ondrejová, 9. C

 

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých impulzov.

 

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria