Literárny kvíz „ Moja kniha“

Každoročne v mesiaci október spolu so žiakmi 1.stupňa organizujeme aktivity spojené s činnosťou našej školskej knižnice. Takto si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc.

knihy

Aj v tomto školskom roku sa žiaci 3. a 4. ročníka aktívne zapojili do literárneho kvízu „Moja kniha“ venovanému  tvorbe  známych  detských spisovateľov. Do kvízu sa zapojili družstvá z každej  triedy daných ročníkov. S vynikajúcimi literárnymi vedomosťami medzi sebou súťažilo šesť družstiev, spolu osemnásť žiakov. Kvíz sme začali zaujímavou prezentáciou o našich spisovateľoch doplnenou ilustráciami a obrázkami detských kníh. Žiaci si zmerali sily v piatich kolách rôznych otázok a odpovedí. Úroveň ich vedomostí bola vysoká, o čom svedčili nerozhodné výsledky v umiestnení jednotlivých tried. O konečnom poradí rozhodli až bonusové úlohy, zamerané na vedomosti z učiva literatúry v jednotlivých ročníkoch.

 

Výsledky kvízu:

  • 1. miesto – 3.B
  • 2. miesto – 4.C
  • 3. miesto – 4.A, 4.B
  • 4. miesto – 3.C
  • 5. miesto – 3.A

 

   Všetci účastníci čitateľského popoludnia  boli za svoje preukázané vedomosti a aj chuť súťažiť ocenení peknými cenami i sladkou pochúťkou.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Dejiny alebo história
005
„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore.
Šk. kolo pytagoriády
pyt
Šikovní švermováci si to 12. a 13. decembra 2018 v škole namierili najskôr do školskej jedálne,
Fotogaléria