LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Aj medzi švermovákmi sú žiaci s intelektovým nadaním a pre tých bola zorganizovaná logická olympiáda. Vo februári si zasúťažili v školskom kole a najlepší dvaja úspešní riešitelia postúpili do celoslovenského kola. To sa uskutočnilo 12. apríla na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. Žiaci Richard Gerboc zo VII.A a Samuel Koribanič z VIII.A sa v sprievode p. učiteľky Bočkayovej vybrali do Prešova. Chlapci si v dvoch súťažných kolách zmerali sily s ďalšími päťdesiatimi súťažiacimi v kategórii B a umiestnili sa v strede výsledkovej listiny. V programe boli aj ďalšie aktivity pre súťažiacich aj pre učiteľov intelektovo nadaných detí. Niekoľko záberov z olympiády bolo uverejnených aj vo večerných Správach RTVS1

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/122996#2656 .

 

Chlapcom prajeme veľa chuti v rozvíjaní a uplatňovaní svojho nadania.

Ďalšie články
Fotogaléria