LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Aj medzi švermovákmi sú žiaci s intelektovým nadaním a pre tých bola zorganizovaná logická olympiáda. Vo februári si zasúťažili v školskom kole a najlepší dvaja úspešní riešitelia postúpili do celoslovenského kola. To sa uskutočnilo 12. apríla na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. Žiaci Richard Gerboc zo VII.A a Samuel Koribanič z VIII.A sa v sprievode p. učiteľky Bočkayovej vybrali do Prešova. Chlapci si v dvoch súťažných kolách zmerali sily s ďalšími päťdesiatimi súťažiacimi v kategórii B a umiestnili sa v strede výsledkovej listiny. V programe boli aj ďalšie aktivity pre súťažiacich aj pre učiteľov intelektovo nadaných detí. Niekoľko záberov z olympiády bolo uverejnených aj vo večerných Správach RTVS1

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/122996#2656 .

 

Chlapcom prajeme veľa chuti v rozvíjaní a uplatňovaní svojho nadania.

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria