Medzinár. deň šk. knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.   Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

 

V našej škole sa Deň školských knižníc zrealizoval na počesť 10. výročia úmrtia významného slovenského básnika Milana Rúfusa. Po úvodnej prezentácii žiaci 7. a 8. ročníka riešili rôzne úlohy a kvízy venované slovenskej i zahraničnej literárnej tvorbe. Zábavnou formou tiež súťažili v slovných prešmyčkách a šifrách.

 

Všetky súťažné tímy súperili naplno, všetci chceli vyhrať, no nakoniec najväčší počet bodov získali zástupcovia z triedy 7.C v zložení Nina Betáková, Tomáš Sukeľ a Alex Taňkoš. O druhé miesto sa podelili triedy 7.B s 8.B a tretie miesto obsadila trieda 8.A. Víťazom srdečne blahoželáme!

 

Všetci súťažiaci si domov odniesli pekné vecné ceny a pevne veríme, že aj takáto forma popoludnajších aktivít zanechá v žiakoch množstvo pozitívnych dojmov a ešte viac prehĺbi ich kladný vzťah k literatúre.

 

Ďalšie články
Sánkovačka v Zamutove
sankovacka
Deti školského klubu pri Základnej škole Jána Švermu sa v dňoch 14.1 a 15.1.2020 zúčastnili sánkovačky v Zamutove.
Olympiáda v anj
anj
Naši šikovní angličtinári sa opäť po roku stretli 4. decembra a pripravili nám pekné predmikulášske anglické popoludnie.
Fotogaléria