Minca mesta Humenné

700_vyrocieDňa 10. novembra 2017 sa  vo Vihorlatskej knižnici  v Humennom  konalo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej  zmienky o meste Humenné pod názvom „ Minca mesta Humenné“, ktorú organizovala Základná škola,  Hrnčiarska 13, Humenné  a mesto Humenné.

Témou literárnej časti bola minca a jej rôzne podoby v minulosti alebo v súčasnosti mesta Humenné a žiakom bola ponúknutá aj žánrová rôznorodosť – báseň, legenda, povesť, rozprávka.

 

V 1. kategórii získala Evka Onderišinová  z 3.C krásne 2. miesto v poézii s básňou Cena mesta Humenné.

 

V 2. kategórii zase Tamarka Ištoková zo 6.D  pekné 3. miesto v próze za povesť Trpezlivosť ruže prináša a Stelka Konradová zo 6.D  čestné uznanie za povesť Príbeh o dvoch minciach.

 

V 3. kategórii sa na 2. mieste  umiestnila  Soňa Diničová z 9.C v poézii prácou Numizma a na 3. mieste Samuel Onderišin  tiež z 9.C  básňou  Traduje sa dávna legenda a Natália Košutová z 9.B získala čestné uznanie za prácu Ktovie…

 

Témou výtvarnej časti súťaže bolo vytvorenie návrhu 2D alebo 3D makety pamätnej  mince mesta Humenné. Ani v tejto časti sme neostali bez ocenenia.

 

V 1. téme Vytvorenie 2D návrhu v 3. kategórii získala Marína Hajičková zo 7.B čestné uznanie.

 

V 2. téme Vytvorenie 3D makety získala v 3. kategórii 3. miesto  Vanesa Orečná zo 7.B, ocenili aj Máriu Cmárová zo 7.A čestným uznaním.

 

Navyše naše žiačky Hana Lukačínová a Michaela Halaganová  obe zo 7.B získali aj hlavnú cenu, Cenu riaditeľky školy.

Poďakovanie za prípravu v literárnej časti patrí p. uč. Lacovej, p.uč. Onderišinovej, p.uč. Dobrovolnej a p.uč. Marcele Taňkošovej. Vo výtvarnej časti žiaci pracovali pod  vedením p. uč. Onderišinovej , ale poďakovanie prináleží aj poniektorým rodičom, ktorí boli  nápomocní .

 

Všetkým oceneným  poetom i výtvarníkom  – „Švermovákom“ – srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie tvorivé obdobie

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria