Minca mesta Humenné

700_vyrocieDňa 10. novembra 2017 sa  vo Vihorlatskej knižnici  v Humennom  konalo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej  zmienky o meste Humenné pod názvom „ Minca mesta Humenné“, ktorú organizovala Základná škola,  Hrnčiarska 13, Humenné  a mesto Humenné.

Témou literárnej časti bola minca a jej rôzne podoby v minulosti alebo v súčasnosti mesta Humenné a žiakom bola ponúknutá aj žánrová rôznorodosť – báseň, legenda, povesť, rozprávka.

 

V 1. kategórii získala Evka Onderišinová  z 3.C krásne 2. miesto v poézii s básňou Cena mesta Humenné.

 

V 2. kategórii zase Tamarka Ištoková zo 6.D  pekné 3. miesto v próze za povesť Trpezlivosť ruže prináša a Stelka Konradová zo 6.D  čestné uznanie za povesť Príbeh o dvoch minciach.

 

V 3. kategórii sa na 2. mieste  umiestnila  Soňa Diničová z 9.C v poézii prácou Numizma a na 3. mieste Samuel Onderišin  tiež z 9.C  básňou  Traduje sa dávna legenda a Natália Košutová z 9.B získala čestné uznanie za prácu Ktovie…

 

Témou výtvarnej časti súťaže bolo vytvorenie návrhu 2D alebo 3D makety pamätnej  mince mesta Humenné. Ani v tejto časti sme neostali bez ocenenia.

 

V 1. téme Vytvorenie 2D návrhu v 3. kategórii získala Marína Hajičková zo 7.B čestné uznanie.

 

V 2. téme Vytvorenie 3D makety získala v 3. kategórii 3. miesto  Vanesa Orečná zo 7.B, ocenili aj Máriu Cmárová zo 7.A čestným uznaním.

 

Navyše naše žiačky Hana Lukačínová a Michaela Halaganová  obe zo 7.B získali aj hlavnú cenu, Cenu riaditeľky školy.

Poďakovanie za prípravu v literárnej časti patrí p. uč. Lacovej, p.uč. Onderišinovej, p.uč. Dobrovolnej a p.uč. Marcele Taňkošovej. Vo výtvarnej časti žiaci pracovali pod  vedením p. uč. Onderišinovej , ale poďakovanie prináleží aj poniektorým rodičom, ktorí boli  nápomocní .

 

Všetkým oceneným  poetom i výtvarníkom  – „Švermovákom“ – srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie tvorivé obdobie

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Fotogaléria