Mladí lit. tvorcovia

15. júna 2018 sa vo Vihorlatskej knižnici v Humennom konal už 38. ročník vyhodnotenia regionálnej súťaže Literárne talenty. Odborná porota v zložení Mgr. Markéta Andričíková, PhD. (próza) a doc. PhDr. Marián Andričík, PhD. (poézia) hodnotila 269 prác z oblasti poézie i prózy od 178 nádejných literárnych tvorcov.

 

Naša škola tento rok žala bohatú úrodu v poetickej i prozaickej tvorbe. Šestnásť našich šikovných žiakov si z knižnice odnieslo krásne diplomy i hodnotné knižné odmeny.

 

A ako porota hodnotila našich žiakov?

 

Poézia:

„… autori i autorky v mladom veku vedia alebo aspoň cítia, že súčasťou poézie je aj tajomstvo, obraz či pointa (básne Evy Onderišinovej), že fantázia, ako kedysi napísal Baudelaire, je kráľovnou ľudských schopností a že dobrý nápad bez dobre zvládnutého tvaru nestačí. V druhej kategórii po úspechoch v minulých rokoch naplnil oprávnené očakávania Samuel Onderišin, ktorý opäť ukázal zmysel pre rytmus a originálne spracovanie témy. Posun vidieť aj v tvorbe Alexa Taňkoša, zvlášť báseň Zima prezrádza básnické videnie skutočnosti a zaujímavú obraznosť.“

 

 

1. kategória (6 – 10 rokov)

3.miesto:   Evka Onderišinová

Čestné uznanie: Simona Valachová

Timotej Gavrecký

Ivan Čerevka

 

 

2. kategória (11 – 15 rokov)

1.miesto: Samuel Onderišin

2.miesto: Alex Taňkoš

Čestné uznanie:  Samuel Petrák

Viktória Petrovčinová

Stela Konradová

Dominik Foltán

 

Próza:

„…pochvalu za texty si v prvej kategórii zaslúžia najmä Klaudia Turčíková…, Lenka Gajdošová… V druhej kategórii sa ukazuje, že sa nám ako výhercovia súťaží objavujú niektorí autori z minulých ročníkov. Obhájiť titul nie je jednoduché, ale ani to nie je nemožné. Samuel Onderišin sa vydal po overenej ceste vtipného rozprávania zážitkov z (ne)každodenného života doma či v škole. A je to dobrá cesta, lebo aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že školských či domácich príbehov je v literatúre dosť, originálnymi ich robí práve uhol pohľadu a zmysel pre detail a humor. Autentické a vtipné rozprávanie prináša aj Radka Bajcurová v texte, kde je hlavným problémom odobratý telefón (odporúčam  mladším ročníkom – môžu sa inšpirovať)… A text Ktovie… Natálie Košutovej spracúva nepriamo aj tému mince. Natália vie celkom zaujímavo pracovať s priamou rečou, preto si aj jej ďalšie dva texty – Operácia Plyš a Šport – to je moje… – zaslúžia uznanie… A ako vtipný denníkový záznam pôsobí rozprávanie Simony Triľovej – o smartfónovej abstinencii.“

 

1.kategória  (6 – 10 rokov)

2. miesto: Klaudia Turčíková

Čestné uznanie: Lenka Gajdošová

 

 

2.kategória (11 – 15 rokov)

1.miesto: Samuel Onderišin

2.miesto: Radka Bajcurová

3.miesto: Michal Židzik

Čestné uznanie: Natália Košutová

 

 

3.kategória (16 – 20 rokov)

Čestné uznanie: Simona Triľová

 

 

Všetkým našim oceneným žiakom  zo srdca blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme im ešte mnoho tvorivých nápadov. Naše poďakovanie patrí aj učiteľkám Mgr. A. Lacovej, Mgr. E. Prokopovej, Mgr. O. Katkovčinovej, Mgr. L. Gajdošovej, Mgr. M. Freňákovej, Mgr. A. Dobrovolnej, Mgr. M. Onderišinovej a PaedDr. Marcele Taňkošovej , ktoré so svojimi žiakmi neúnavne pracujú a rozvíjajú ich talent.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Sánkovačka v Zamutove
sankovacka
Deti školského klubu pri Základnej škole Jána Švermu sa v dňoch 14.1 a 15.1.2020 zúčastnili sánkovačky v Zamutove.
Olympiáda v anj
anj
Naši šikovní angličtinári sa opäť po roku stretli 4. decembra a pripravili nám pekné predmikulášske anglické popoludnie.
Fotogaléria