Mladí tvorcovia literatúry

Tradíciou tejto školy je systematická práca učiteľov slovenčiny s mladými a nádejnými literárnymi talentami, ktorí nám každoročne prinášajú čerstvé závany poetizmov a metafor. Ani tento rok nebolo to inak, ba práve naopak. Poetický vietor z každej jednej literárnej súťaže zavial nám ocenenia od čestných uznaní, cez zlaté pásma, až po  najvyššie priečky na stupni víťazov – 1. miesta.  Neboli to len úspechy na poli regionálnom (Literárne talenty, Vojna očami mladých), ale veľká žatva sa konala aj na poli celoslovenskom ( Európa v škole, Dúha, Literárny Kežmarok, Svätoplukovo kráľovstvo ožíva).

 

Z mnohých ocenených je práve Samuel Onderišin tým, ktorého poéziu i prózu ocenili poroty vo všetkých hore uvedených súťažiach. Z dievčat Samuelovou  súpútničkou na literárnej ceste je jeho spolužiačka z triedy   Emka Balková, obaja 7. C.

 

Z ďalších výnimočných hodno spomenúť siedmakov Samuela Koribaniča, Simonku Triľovú, Richarda Klanicu (všetci 7. A), Soňu Diničovú či Kamila Babjaka (obaja 7. C). Z ôsmakov Katku Ondrejovú (8.C), Šimona Hanzala, Matúša Sukeľa, Mirku Bartkovú a Petru Polakovú (všetci 8. A). Z mladších po prvýkrát Gabriela Karpeľa a Natáliu Kuľhovú (obaja 5. A).

 

Aj na 1. stupni nám už rastú výnimočné talenty v podobe Alexa Taňkoša i Tomáša Sukeľa (obaja 3. C),  Adama Pašku (2. A), no a najmenším talentíkom je prváčka Eva Onderišinová (1. C).  

 

literarne talenty 

Ďalšie články
Rozhodnutie.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach  Mgr. Branislava Gröhlinga
Fotogaléria