Mladí záchranári

V piatok 4. mája 2018 sa v dopoludňajších hodinách stretli 5-6 členné družstvá základných a stredných škôl okresu Humenné, aby si preverili a zároveň ukázali svoje znalosti pri poskytovaní prvej pomoci. Súťaž aj tento rok organizoval Slovenský červený kríž pôsobiaci na území nášho okresu pred Centrom voľného času. Našu školu reprezentovalo päťčlenné družstvo žiakov IX.C v zložení Ema Balková, Oliver Juraj Lukacko, Kristína Veterná, Viktória Šepeľová a Soňa Diničová. Svoje vedomosti úspešne predviedli súťažne na stanovištiach s figurantmi v areáli CVČ a poskytovali predlekársku pomoc pri resuscitácii, mdlobe, popálenine, epilepsii, krvácaní z nosa a z hornej končatiny a tiež ukázali aj svoje teoretické vedomosti.

 

Nakoniec obsadili pekné druhé miesto v kategórii II. stupeň ZŠ. Súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa, že títo mladí ľudia prejavili záujem aj o takýto druh súťaže.

 

To, že naši žiaci sú všestranní, to my už dávno vieme a zo srdca im ďakujeme.

 

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria