Mladí záchranári

V piatok 4. mája 2018 sa v dopoludňajších hodinách stretli 5-6 členné družstvá základných a stredných škôl okresu Humenné, aby si preverili a zároveň ukázali svoje znalosti pri poskytovaní prvej pomoci. Súťaž aj tento rok organizoval Slovenský červený kríž pôsobiaci na území nášho okresu pred Centrom voľného času. Našu školu reprezentovalo päťčlenné družstvo žiakov IX.C v zložení Ema Balková, Oliver Juraj Lukacko, Kristína Veterná, Viktória Šepeľová a Soňa Diničová. Svoje vedomosti úspešne predviedli súťažne na stanovištiach s figurantmi v areáli CVČ a poskytovali predlekársku pomoc pri resuscitácii, mdlobe, popálenine, epilepsii, krvácaní z nosa a z hornej končatiny a tiež ukázali aj svoje teoretické vedomosti.

 

Nakoniec obsadili pekné druhé miesto v kategórii II. stupeň ZŠ. Súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa, že títo mladí ľudia prejavili záujem aj o takýto druh súťaže.

 

To, že naši žiaci sú všestranní, to my už dávno vieme a zo srdca im ďakujeme.

 

Ďalšie články
Škola v prírode
svp_foto
Hotel Tulipán v Tatranskej Lomnici sa v dňoch 13.5. - 17.5.2019 stal na týždeň naším „domovom“.
Exkurzia z techniky v CEPT.
cept_foto
Dňa 2.5.2019 sa žiaci 7.C triedy zúčastnili na exkurzii v Centre edukácie a popularizácie techniky (CEPT) na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove.
Fotogaléria