Najlepší výrobok

Naša škola je zapojená do Národného projektu: „Dielne 2“, ktorý je zameraný na voľbu povolania a  zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané na polytechnickú výchovu a rozvoj pracovných zručností žiakov.

 

Technické vzdelávanie zohráva dôležitú úlohu vo výchove  mladého človeka, v jeho príprave na ďalšie povolanie aj na bežný život. Rozvíja jeho  kreativitu a  samostatné myslenie,  zdravú súťaživosť, podporuje organizovanie rôznych aktivít. Práve takúto kreativitu a súťaživosť v sebe snúbil nový predmet v piatom ročníku Technika.

 

 Práca s rozličnými prírodnými materiálmi, nástrojmi a vytváranie priestorovej predstavivosti má u piatakov dôležitú a nezastupiteľnú úlohu. Cieľom  našich vyučovacích hodín v piatom ročníku bolo oceniť a prezentovať mimoriadne technické vedomosti a zručnosti mladých talentovaných žiakov, nielen na výstavke žiackych prác na prízemí našej školy ale aj formou súťaže. Zo všetkých našich piatakov si najkrajšie výrobky vyberali zástupcovia z jednotlivých tried v zložení: Stela Turiková, Samuel Sokol a  Lucia Soňa Dolobáčová. Ocenenie o najlepší výrobok v piatom ročníku získali dve žiačky z 5.B triedy : Michaela Halaganová a Tamara Holubová. Naše piatačky Michaelu a Tamaru potešili  nielen ocenenia, ale aj pekné vecné ceny, ktoré dostali za najkrajšie práce v tomto školskom roku.

 

Veríme, že ocenenie o najlepší výrobok vytvorí pevný základ pre budúcnosť a popularizáciu techniky u piatačikov.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Fotogaléria