Naše historičky

Nebolo to až tak dávno, čo sme našim víťazkám v okresnom kole Dejepisnej olympiády priali veľa šťastia a pozitívneho vplyvu múzy a ochrankyne historikov.

 31. marca sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej olympiády, kde sa naše dievčence veru nestratili. V obrovskom víre vedomostí a informácií nezablúdili, práve naopak. Dokázali, že naše i svetové dejiny skutočne ovládajú…

Mirka Ondrejová (7.A) v kategórii E nenašla súpera a našu školu reprezentovala nádherným prvenstvom. Víťazná priečka je úžasnou odmenou za dlhodobé a precízne štúdium, ktoré Mirka dokázala zvládnuť s obrovskou pedantnosťou.

Veľkú radosť nám taktiež spravila Števka Petrovčinová (8.C), ktorá sa v kategórii D stala úspešnou riešiteľkou. Obstáť v silnej konkurencii na krajskej úrovni, to už nie je maličkosť. A Števka to tiež dokázala.

Dievčence, veľké ĎAKUJEME!!!

Naše poďakovanie patrí aj vyučujúcim Mgr. Jánovi Gibasovi a PaedDr. Marcele Taňkošovej za prípravu našich šikovných dievčat.

 

dej2

Ďalšie články
Exkurzia – BUKÓZA HOLDING
bukoza
K významných drevospracujúcim podnikom na Slovensku ako aj exportérom výrobkov v európskom meradle patrí skupina spoločností BUKÓZA HOLDING,
Medzinár. deň šk. knižníc
kniznice_foto
Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls,
Fotogaléria