Naše srdcia sú …

Aj dnešná moderná doba potrebuje svätcov.

 

Na ZŠ Jána Švermu sme si v dušičkový čas pripomenuli život a svätosť františkána sv. Pátra Pia – jedného z najväčších mystikov a stigmatikov minulého storočia.

 

Francesco Forgione bol už za svojho života uctievaný tisícmi veriacich kresťanov. Bol vytrvalý spovedník, mal dar byť zároveň na dvoch miestach (tzv. bilokácia ) , vedel čítať v ľudských srdciach .

 

Tretí ročník kvízu – Rok so svätým, priblížil v teoretických a praktických úlohách tohto muža modlitby.

 

Súťažilo 7 družstiev a víťazkami sa stali ôsmačky : Lucia Soňa Dolobáčová a Kristína Ondisková.

 

Nechajme sa teda inšpirovať životmi svätých a rozširujme svoje srdcia …

 

svatci

Ďalšie články
Štúrov Zvolen
zvolen
V roku 2019 si pripomíname 204. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenského národa, kodifikátora spisovnej slovenčiny, jazykovedca, filozofa, pedagóga a politika, Ľudovíta Štúra.
Náš Deň Zeme
denzeme
I keď je Deň Zeme oficiálne stanovený na 22.apríla, my-Švermováci sme si tento deň pripomenuli už 17.apríla.
Fotogaléria