Naši perokresci

Záver každého šk. roka sa nesie v bilancovaní úspechov a výsledkov…aj my, vyučujúce SJL,  sme teda hodnotili. Naša pochvala a poďakovanie už tradične patrí víťazom okresných, regionálnych a celoslovenských súťaží vo vlastnej tvorbe, kde sme tento rok opäť ukázali, aké talenty nám rastú na Švermovke, nakoľko sme žali len tie popredné umiestnenia, a nebolo ich málo… Kukučínova literárna Revúca, Dúha Stará Ľubovňa,  Literárny Kežmarok, Literárne talenty Humenné, Vojna očami detí Humenné…

 

ĎAKUJEME!

perokresci

Ďalšie články
Rozhodnutie.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach  Mgr. Branislava Gröhlinga
Fotogaléria