Naši úspešní chemici

Chemická olympiáda sa v našej škole teší obľube dlhé roky. Pán učiteľ RNDr. M. Typčuk so svojimi zverencami nenechajú nič na náhodu a zodpovednou prípravou si priam predurčujú úspech. Aj tento rok sa múdrosť, šikovnosť a pracovitosť skĺbili do jedného celku. Výsledky sa dostavili okamžite. Viktor Židzik 8.A na okresnom kole získal zaslúžené prvenstvo, veď z plného počtu 100 bodov získal 93. Natálka Kuľhová  8.A skončila na peknom 8. mieste.

 

Krajské kolo na konalo 26. 4. 2019 v Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove. Viktor Židzik našu školu úspešne reprezentoval aj v Prešove a získal nádherné 2. miesto.

 

Na okresných aj krajských kolách sa súťažilo v teoretickej i praktickej časti. Žiaci riešili úlohy a súčasne realizovali pokusy, čo nebolo vôbec jednoduché. Bežne na tejto úrovni súťažia talentovaní žiaci 9. ročníka, preto je umiestnenie nášho ôsmaka Viktora o to cennejšie.

 

Srdečne blahoželáme!

 

Ďalšie články
Pokyny pre 2. stupeň
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.
Fotogaléria