Nástup do školy.

Vážení rodičia a žiaci, pozývame vás na slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční v pondelok 5.9.2022 o 8:00 hod. na školskom dvore.

Pred nástupom do školy je potrebné zaslať elektronicky, cez edupage, „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Novoprijatí žiaci prinesú vyhlásenie v papierovej podobe.

– Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti platné od 15.8.2022 – klik

Ďalšie články
Ovocné sady
Poslednú septembrovú stredu sa triedy 6.A a 6.B zúčastnili exkurzie v ovocných sadoch – Agromix v obci Sedliská.
Šiestaci v Leteckom múzeu
V utorok 27.septembra sa žiaci 6. ročníka zúčastnili exkurzie v Leteckom múzeu v Košiciach, ktoré bolo po prvýkrát verejnosti sprístupnené v roku 2002.
Fotogaléria