Návšteva archeoparku

Netradičný historický zážitok našich šiestakov v Hanušovciah nad Topľou

 

11. mája 2018 mali naši šiestaci možnosť zoznámiť sa s najstaršími dejinami skutočne netradične. Nie z výkladu učiteľov, nie z knižných ilustrácií či prezentácií… ale osobne. Živú archeológiu na vlastnej koži okúsili v Hanušovciach nad Topľou.

 

 

Po prekročení drevenej brány archeoparku 21. storočie akoby zázrakom zmizlo. Žiaci mohli obdivovať päť obydlí – paleolitický objekt z Tibavy, repliku chaty z mladšej doby kamennej z Košíc, obydlie z mladšej doby bronzovej kopírujúce pôdorys domu z Nižného Hrušova, keltský objekt z mladšej doby železnej z lokality Zemplín a slovanský zrubový dom podľa čiastočného pôdorysu objektu zo Skrabského.

 

Lenže nezostalo len pri obdive príbytkov z praveku a včasného stredoveku! Žiaci s údivom vnímali aj repliky predpokladaného zariadenia domčekov, predmety dennej potreby, nádoby, zbrane, hudobné nástroje či samotné figuríny, ktoré pôsobili ako živé bytosti… Zamestnanci archeoparku v dobových odevoch pomáhali pri hrnčiarskom kruhu, pri výrobe keramiky,  šperkov či pri práci s hospodárskymi zvieratami… A čo je podstatné? Žiaci sa mohli všetkého dotknúť, vyskúšať… skutočné múzeum zážitku!

 

Príjemné chvíle vonku vystriedalo chladivé vnútro kaštieľa. Pútavý výklad prezrádzal zaujímavosti o Dessewffyovcoch, niekdajších vlastníkoch kaštieľa, umožnil vnímať krásu drobných predmetov minulých storočí, obrazy a rôzne umelecké skvosty. Žiakov zaujala aj prírodovedná expozícia, kde s netajeným záujmom načúvali o druhohorách, treťohornom morskom dne, fragmentoch štvrtohorných vyhynutých cicavcov či obdivovali  súčasné podoby prírody…

 

Počasie sa vydarilo, šiestaci boli vnímaví, pozorní, až priam poznaniachtiví. Sme radi, že máme takéto fantastické decká…

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria