Návšteva knižnice

MAREC mesiac kníh – návšteva knižnice

 

V rámci mesiaca knihy sme sa so žiakmi 1. ročníka rozhodli navštíviť knižnicu v Humennom. V knižnici nás privítala milá pani knihovníčka, ktorá deťom porozprávala o práci v knižnici.

 

Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s prevádzkou a pravidlami v knižnici. Pani knihovníčka nás previedla oddeleniami v knižnici pre detského čitateľa a ochotne vysvetlila postup pri vypožičiavaní kníh a správnym zaobchádzaním s nimi. Dokonca nám ochotne prečítala jeden zaujímavý príbeh z detskej rozprávkovej knižky, ktorý deti veľmi zaujal.

 

Ukázala našim prváčikom knihy, ktoré si vypožičiavajú detskí čitatelia a taktiež rozdala žiakom platné čitateľské preukazy. Návšteva knižnice sa nám veľmi páčila a sme radi, že i naši najmenší žiaci sú už jej novými členmi.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Adventný kalendár
ikebany
Advent je čarovným obdobím príchodu najkrajších sviatkov v roku - Vianoc.
O vesmíre trochu inak
planet
Dňa 14.11.2019 sa uskutočnila návšteva planetária a hvezdárne v Technickom múzeu v Košiciach.
Fotogaléria