Návšteva knižnice

MAREC mesiac kníh – návšteva knižnice

 

V rámci mesiaca knihy sme sa so žiakmi 1. ročníka rozhodli navštíviť knižnicu v Humennom. V knižnici nás privítala milá pani knihovníčka, ktorá deťom porozprávala o práci v knižnici.

 

Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa s prevádzkou a pravidlami v knižnici. Pani knihovníčka nás previedla oddeleniami v knižnici pre detského čitateľa a ochotne vysvetlila postup pri vypožičiavaní kníh a správnym zaobchádzaním s nimi. Dokonca nám ochotne prečítala jeden zaujímavý príbeh z detskej rozprávkovej knižky, ktorý deti veľmi zaujal.

 

Ukázala našim prváčikom knihy, ktoré si vypožičiavajú detskí čitatelia a taktiež rozdala žiakom platné čitateľské preukazy. Návšteva knižnice sa nám veľmi páčila a sme radi, že i naši najmenší žiaci sú už jej novými členmi.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria